Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

K.B. heropstart sociale verkiezingen verschenen

Het is officieel: nadat de procedure van de sociale verkiezingen in maart werd opgeschort wegens de coronacrisis, is de nieuwe datum voor de verkiezingen nu officieel bevestigd: de nieuwe verkiezingsdag zal vallen tussen 16 en 29 november 2020.

Vanaf 23 september 2020 zal de procedure worden heropgestart. Belangrijk is dat de occulte beschermingsperiode ook opnieuw begint te lopen. Afhankelijk van de nieuwe verkiezingsdatum, mogen de ondernemingen waar in maart 2020 kandidaten werden voorgedragen, geen werknemers meer ontslaan vanaf 18 augustus 2020.

Bron: K.B. van 15 juli 2020 tot regeling van de herneming van de procedure sociale verkiezingen 2020 die werd opgeschort p basis van de wet van 4 mei 2020 tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus COVID-19-pandemie, B.S. 22 juli 2020.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.