Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Komt er binnenkort een aangepast model van doktersattest corona?

Op 14 april 2020 heeft de Groep van 10, een overlegorgaan waar de voornaamste werknemers- en werkgeversorganisaties in zetelen, een akkoord bereikt over een aangepast model van doktersattest gedurende de coronacrisis.

De groep van 10 legt dit akkoord nu voor aan de bevoegde ministers die vervolgens zullen bepalen of zij dit akkoord wensen te volgen. Nadien moet het in de nodige wetgeving omgezet worden.

Momenteel stellen dokters getuigschriften op voor 2 situaties:

  • een werknemer is ziek: in dat geval heeft de werknemer recht op gewaarborgd loon of, indien de ziekte samenvalt met een dag waarop de werknemer normaal tijdelijk werkloos was, een uitkering van de mutualiteit;
  • een werknemer moet in quarantaine blijven: een werknemer in quarantaine is niet ziek en heeft dus geen recht op gewaarborgd loon. Deze werknemer kan van thuis uit werken of, indien dit niet mogelijk is, een uitkering ontvangen wegens tijdelijke werkloosheid overmacht.

Of er sprake is van ziekte dan wel quarantaine blijkt momenteel niet altijd duidelijk uit de huidige doktersattesten. Dit brengt dan ook discussies over de betaling van het gewaarborgd loon met zich mee.

Daarom heeft de Groep van 10 een aangepast model van doktersattest uitgewerkt dat kan gebruikt worden tijdens de huidige coronacrisis. Op het nieuwe model staan duidelijk de 2 opties uitgesplitst (een werknemer is ziek of een werknemer moet in quarantaine blijven) en één van de opties dient gekozen te worden.

De Groep van 10 heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook een akkoord te sluiten over het optrekken van de ziekte-uitkeringen.

Wanneer een werknemer ziek wordt tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid, valt deze werknemer meteen terug op de mutualiteit. De werkloosheidsuitkering bij tijdelijke werkloosheid overmacht bedraagt momenteel 70% van het gemiddelde loon, daar waar de ziekte-uitkering slechts 60% bedraagt.

Om die reden wordt er aangeraden om ziekte-uitkeringen tijdelijk op te trekken naar 70% voor ziektes die begonnen zijn na 1 maart 2020.

Bron: diverse media.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.