Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Kwalificatievereisten kinderopvang

Iedereen die in de Vlaamse kinderopvang werkt, dient tegen 1 april 2024 te voldoen aan de nodige kwalificatievereisten opgelegd door de Vlaamse overheid. Verantwoordelijken, kinderbegeleiders en onthaalouders kunnen deze kwalificaties op verschillende manieren behalen. Zowel een diploma, een ervaringsbewijs of een certificaat volstaan indien voldaan is aan de vereisten. Er bestaan zowel opleidingen in het secundair, hoger als in het volwassenenonderwijs.
Als werkgever is het belangrijk dat u er zich van bewust bent welke diploma’s erkend zijn door de Vlaamse overheid. Sommige organisaties leveren namelijk studiebewijzen af zonder formele waarde.

Meer info over de kwalificatievereisten, soorten opleidingen en mogelijke tussenkomst in de opleidingskosten kan u vinden op de website van Kind en Gezin: https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/leren-en-werken/kwalificatievereisten-en-opleiding 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.