Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Leeftijd aanwervingsincentive retroactief opgetrokken van 54 tot en met 55 jaar

De Vlaamse Regering heeft op vrijdag 24 april 2020 definitief haar goedkeuring verleend om de leeftijd voor de aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden op te trekken van 54 naar 55 jaar. Werft u dus een langdurig werkzoekende aan die tussen 25 en 56 jaar oud is?* Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een aanwervingsincentive krijgen. Dat is een premie tot 4.250 EUR. Met de premie wil de Vlaamse overheid werkgevers aanmoedigen om niet-werkende werkzoekenden in dienst te nemen die al minstens 2 jaar op zoek zijn naar een job.

* De leeftijd wordt beoordeeld op het eind van het kwartaal van aanwerving.

De huidige aanwervingsincentive wordt aangepast met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020. Dat betekent dus ook dat wanneer u bijvoorbeeld iemand hebt aangeworven sinds 15/2/2020 die tegelijk minstens 2 jaar werkzoekend was en 55 jaar oud is, u in principe ook recht hebt op de premie.

We dienen u er wel op te wijzen dat de premie steeds binnen 3 maand vanaf datum indiensttreding online moet worden aangevraagd, zie link. Voor wie dus op 55-jarige leeftijd als langdurig werkzoekende werd aangeworven in januari 2020 is er geen zekerheid of de overheid nu nog een aanvraag zal aanvaarden.

Voor uitgebreide info, zie ook https://www.vlaanderen.be/aanwervingsincentive-voor-langdurig-werkzoekenden/aanwervingsincentive-voorwaarden-voor-de-werkgever-en-de-werknemer.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.