Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Lijst indexatie en loonaanpassingen februari 2018

Indexaties

 

PC

BENAMING

VERHOGING

WELKE LONEN?

106.01

Cementfabrieken

0,2025%

Enkel op de minimumlonen

112

Garages

1,84%

Op alle lonen

117

Petroleumnijverheid en –handel

0,2025%

Enkel op de minimumlonen 

140.00

Verhuur van voertuigen met chauffeur (niet taxidiensten) (enkel rijdend personeel)

2%

Op alle lonen

(+ index ARAB-vergoeding)

140.01

Openbare autobusdiensten V.V.M. (enkel garagepersoneel)

1,84 %

Op alle lonen

Openbare autobusdiensten S.R.W.T. (enkel garagepersoneel)

1,84 %

Op alle lonen

Speciale autobusdiensten (enkel garagepersoneel)

1,84 %

Op alle lonen

Autocars (enkel garagepersoneel)

1,84 %

Op alle lonen

140.02

Taxiondernemingen (enkel rijdend personeel)

2 %

Op alle lonen

(+ index ARAB-vergoeding)

140.05

Verhuisondernemingen (enkel garagepersoneel)

1,84 %

Op alle lonen

149.02

Koetswerk

1,84%

Op alle lonen

149.03

Edele metalen

1,84%

Op alle lonen

149.04

Metaalhandel

1,84%

Op alle lonen

202

Kleinhandel in voedingswaren

1%

Op alle lonen

301+sub

Havenbedrijf

1,6%

Enkel op de minimumlonen 

313

Apotheken en tarificatiediensten

2%

Op alle lonen

326

Gas- en elektriciteitsbedrijf

0,2025%

Enkel op de minimumlonen 

 

Andere

 

PC

BENAMING

VERHOGING

115.09

Aanvullend PC Glas

Schrapping van de beperking van het aantal dagen werkloosheid tijdens het jaar voor bestaanszekerheidsvergoeding.

Retroactief vanaf 01/06/2017

139 Binnenscheepvaart

Update

CAO-verhoging van 1,1% voor de minimumlonen

Retroactief vanaf 01/01/2018

142.03

Terugwinning papier

Fietsvergoeding van 0,22 naar 0,23 EUR/km

Retroactief vanaf 01/10/2017

149.01

Elektriciens : installatie en distributie

Index mobiliteitsvergoedingen

152.01

Vrij onderwijs gesubsidieerd

door de Vlaamse Gemeenschap

Fietsvergoeding van 0,22 naar 0,23 EUR/km

Retroactief vanaf 01/09/2017

226

Transport

Fietsvergoeding van 0,22 naar 0,23 EUR/km

314

Kappers en schoonheidszorgen

Fietsvergoeding van 0,22 naar 0,23 EUR/km

Retroactief vanaf 01/09/2017

326

Gas- en elektriciteitsbedrijf

Enkel voor werknemers aangeworven voor 01.01.2002 die gebaremiseerd zijn: jaarlijkse premie van 1.149,52 EUR (samenvoeging van de maandelijkse toelage, vorst- en productiviteitspremie). Uitbetaling met het loon van februari.

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.