Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Lijst indexaties en loonaanpassingen april 2020

Indexaties

 

PC

BENAMING

VERHOGING

WELKE LONEN?

109.00

Kleding- en confectiebedrijf

0.39%

Alle lonen

120.00

Textielnijverheid en het breiwerk

2%

Alle lonen

121.00

Schoonmaak

Indexatie dagvergoeding dienstreizen

124.00

Bouw

0.30425%

Minimumlonen en effectieve lonen ten belope van de minimumlonen

+ index vergoedingen kost en huisvesting.

+ loontoeslag petrochemie.

126.00

Hout en stoffering

0.78%

minimumlonen en effectieve lonen ten belope van de minimumlonen

+ (gedeelte werkgever) werkloosheid met bedrijfstoeslag

128.00

Huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten

0.43%

Alle lonen

+ (gedeelte werkgever) werkloosheid met bedrijfstoeslag

132.00

Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken

0.82%

Alle lonen

148.00

Bont en kleinvel

0.39%

Alle lonen

152.01

Werklieden van inrichtingen van het vrij onderwijs, gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap

2%

Alle lonen

+ vergoeding arbeidskledij

214.00

Bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk

2%

Alle lonen

215.00

Bedienden van het kleding- en confectiebedrijf

0.39%

Minimumlonen en effectieve lonen ten belope van de minimumlonen

225.01

Bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

2%

Alle lonen

304.00

Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf

2%

Alle lonen

+ (gedeelte werkgever) werkloosheid met bedrijfstoeslag

317.00

Bewakingsdiensten

2%

Alle lonen

329.01

Vlaamse socio-culturele sector

2%

Alle lonen

331.00

Buitenschoolse kinderopvang

2%

Enkel de effectieve lonen

331.00h

Vergunde kinderopvang trap 2B

2%

Alle lonen

+ haard- en standplaatsvergoeding

331.00l

Vergunde kinderopvang trap 2A

2%

Alle lonen

+ haard- en standplaatsvergoeding

+ vergoeding zaterdagwerk

337.00

Non-profitsector

2%

Enkel de effectieve lonen (GGMMI werd reeds in maart 2020 aangepast)

ó wordt niet toegepast, wanneer er een eigen minstens evenwaardig systeem van indexatie voorhanden is in de onderneming

340.00

Orthopedische technologie

0,40%

Alle lonen (enkel arbeiders)

 

Conventionele verhogingen

 

PC

BENAMING

VERHOGING

120.00

 

Textielnijverheid en het breiwerk

Invoer aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid overmacht - Coronavirus

Retroactief vanaf 13/03/2020 (Datum invoer 01/04/2020)

 

Tijdelijke verhoging werkgeversaandeel maaltijdcheque met 2 EUR:

- Periode van 13.03.2020 - 14.05.2020

- Alternatieve telling voor deeltijdse werknemers

- Indien max. nominale waarde (8 EUR) bereikt : toekenning brutopremie 2 EUR/gewerkte dag

- Indien slechts gedeeltelijk ruimte verhoging maaltijdcheque : aanvulling maaltijdcheque tot max. nominale waarde (8 EUR) + saldo onder vorm van premie per gewerkte dag.

- Terugvordering verhoging maaltijdcheque en eventuele premie bij Sociaal Fonds.

Retroactief vanaf 13/03/2020 (Datum invoer 01/04/2020)

139.00a

Binnenscheepvaart (Paritair Comité voor de binnenscheepvaart)

Geregeld vervoer van passagiers over Belgische binnenwateren:

aanpassing schaallonen en ploegenpremie ingevolge CAO 03.10.2019.

Retroactief vanaf 01/01/2019 (Datum invoer 01/04/2020)

140.02c

Garagepersoneel (Taxi's)

Tijdelijke verhoging aanvullende vergoeding voor werkloosheid Coronavirus.

140.05

Verhuizingen

Tijdelijke werkloosheid aanvullende vergoeding voor werkloosheid Coronavirus met voorwaarden:

  • Onbepaalde duur contract
  • Verhuizerskaart P
  • In dienst zijn
  • Genieten van een werkloosheiduitkering

Terugvorderbaar van het Fonds

201

Zelfstandige kleinhandel

Toekenning jaarlijkse premie aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers.

In de vorm van ecocheques van 250 EUR of een jaarlijkse brutopremie van 188 EUR.

Referteperiode van 01.04.2019 tot 31.03.2020. Deeltijdsen pro rata.

Niet voor studenten.

Ondernemingen met een syndicale vertegenwoordiging kunnen een ondernemingseigen regeling afspreken.

209.00

Bedienden der metaalfabrikatennijverheid

Invoering aanvullende vergoeding voor tijdelijke werkloosheid Coronavirus.

Retroactief vanaf 01/03/2020 (Datum invoer 01/04/2020)

214.00

Bedienden van textielnijverheid en het breiwerk

Invoer aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid overmacht - Coronavirus

Retroactief vanaf 13/03/2020 (Datum invoer 01/04/2020)

 

Tijdelijke verhoging werkgeversaandeel maaltijdcheque met 2 EUR:

- Periode van 13.03.2020 - 14.05.2020

- Alternatieve telling voor deeltijdse werknemers

- Indien max. nominale waarde (8 EUR) bereikt : toekenning brutopremie 2 EUR/gewerkte dag

- Indien slechts gedeeltelijk ruimte verhoging maaltijdcheque : aanvulling maaltijdcheque tot max. nominale waarde (8 EUR) + saldo onder vorm van premie per gewerkte dag.

- Terugvordering verhoging maaltijdcheque en eventuele premie bij Sociaal Fonds.

Retroactief vanaf 13/03/2020 (Datum invoer 01/04/2020)

323.00

Beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden

Invoering aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid bij arbeiders en bedienden.

Retroactief vanaf 16/03/2020 (Datum invoer 01/04/2020)

333.00

Toeristische attracties

Aanpassing jongerenbarema's.

Retroactief vanaf 01/02/2020 (Datum invoer 01/04/2020)

 

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.