Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Lijst indexaties en loonaanpassingen december 2018

Indexaties

PC

BENAMING

VERHOGING

WELKE LONEN?

102.01+.03+.05 +0.8 +.11

Paritair subcomité voor het bedrijf der hardsteengreven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen

1,00%

Alle lonen (zowel baremalonen als effectieve lonen)

102.06a +b

Grind- en zandexploitaties (uitgezonderd witzandexploitaties) (paritair subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant)

2,00%

Alle lonen (zowel baremalonen als effectieve lonen)

106.01

Paritair comité voor de cementfabrieken

0,2369%

Effectieve lonen

Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van december 2018

2,1040%

Baremalonen

Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van december 2018

113.00

Paritair comité voor het ceramiekbedrijf

2,00%

Alle lonen (zowel baremalonen als effectieve lonen)

114.00

Paritair comité voor de steenbakkerij

0,50%

Alle lonen (zowel baremalonen als effectieve lonen)

117.00

Paritair comité voor de petroleumnijverheid en- handel

0.2369%

Effectieve lonen

5,79%

Baremalonen

140.05

Paritair subcomité voor de verhuizing

2,104%

Alle lonen (zowel baremalonen als effectieve lonen)

Indexatie ook op verblijfs- en verwijderingsvergoeding en flexibilitaitspremie.

Opgelet, NIET VOOR HET GARAGEPERSONEEL

 

227

Paritair comité voor de audiovisuele sector

2,00%

Alle lonen (zowel baremalonen als effectieve lonen)

315.02

Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen

2,00%

Alle lonen (zowel baremalonen als effectieve lonen)

326

Paritair comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf

0,2369%

Baremalonen

 

Conventionele verhogingen

PC

BENAMING

VERHOGING

100.00

Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden

Jaarlijkse premie (31 x basisloon van 1 december) volgens modaliteiten en voorwaarden. Referteperiode van 1 januari 2018 tot 31december 2018. Deeltijdsen pro rata.

Uitbetaling met loon van december.

ó Niet van toepassing indien gelijkwaardige effectieve loonsverhogingen en/of andere voordelen

in 2017 op ondernemingsniveau worden toegekend.

102.01

Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen

Toekenning cadeaucheque van 35 EUR (feest van Sinterklaas)

102.04a

Ondernemingen in de provincie Luik (Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant)

Toekenning van een premie van 17,35 EUR ter gelegenheid van het feest van "Sinte Barbara". Uitbetaling met het loon van de week waarin het feest valt.

102.04b

Andere ondernemingen (Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant)

Toekenning cadeauchèque van 24,79 EUR (feest van Sinterklaas).

102.09

Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk

Toekenning van een geschenkcheque van 24,79 EUR, ter gelegenheid van de feestdag van "Sinte-Barbara", aan alle werknemers die op deze datum in het personeelsregister van de onderneming ingeschreven zijn. Uitreiking uiterlijk op 31 december 2018.

112.00

Paritair Comité voor het garagebedrijf

Toekenning ecocheques voor 125,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.06.2018 tot 30.11.2018. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling ten laatste op 15.12.2018.

Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht.

118.00 + SUB (excl. 118.03)

Paritair Comité voor de voedingsnijverheid

- Jaarlijkse brutopremie van 80 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie.

ó Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,3% van de loonmassa wordt toegekend

in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-CAO gesloten uiterlijk op 31 december 2015 en niet van toepassing in ondernemingen die deze brutopremie uitbetaalden in 2016 en deze hebben omgezet in een gelijkwaardig voordeel voor 25 december 2017.

 

- Jaarlijkse brutopremie van 55 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie

ó Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,2% van de loonmassa wordt toegekend

in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-CAO gesloten voor 25 december 2017

 

118.03

Industriele broodbakkerijen, kleinbakkerijen en kleinbanketbakkerijen

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 55 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst). Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,2 % van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten voor 25.12.2017.

ENKEL voor grote bakkerijen en banketbakkerijen die vóór 01.01.2016 reeds een ploegenpremie van minimum 0,10 EUR of een gelijkwaardig voordeel toekende: toekenning jaarlijkse brutopremie van 80 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie.

Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,3% van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten ten laatste op 31.12.2015.

Niet van toepassing op ondernemingen die de brutopremie van 80 EUR in 2017 hebben omgezet in een gelijkaardig voordeel voor 25.12.2017.

ENKEL voor kleine bakkerijen en banketbakkerijen: toekenning jaarlijkse brutopremie van 80 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie.

Niet van toepassing op ondernemingen die de brutopremie van 80 EUR in 2017 hebben omgezet in een gelijkaardig voordeel voor 25.12.2017.

119.00 119.03

119.04

Handel in voedingswaren

- Slagerijen

- Handel bieren en drinkwaters

- Jaarlijkse premie 112,20 EUR indien tewerkgesteld gedurende het volledige jaar 2018.

Te proratiseren in functie van de geleverde prestaties per volledige maand. Deeltijdsen pro rata.

Uitbetaling in de tweede helft van de maand december 2018.

ó Niet van toepassing indien gelijkaardige voordelen effectief werden toegekend in de loop van het jaar 2018

 

120.03

Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen

Toekenning cadeaucheque van 30 EUR aan werknemers die op 30.11.2018 in dienst zijn.

132.00

Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken

Toekenning éénmalige premie van maximum 250,00 EUR netto aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders in de vorm van ecocheques, invoering of verhoging werkgeversbijdragen maaltijdcheques, cadeaucheques of een combinatie ervan.

Referteperiode van 01.12.2017 tot 30.11.2018. Deeltijdsen pro rata.

140.00

Rijdend personeel - Verhuur van voertuigen met chauffeur (niet taxidiensten) (Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek) + garagepersoneel

Andere : Arbeiders: toekenning cadeaucheque van 35 EUR voor voltijdse arbeiders en deeltijdsen met een arbeidsregime van meer dan 50 %.

Toekenning cadeaucheque van 17,50 EUR voor deeltijdsen met een arbeidsregime van 50 % of minder.

Voorwaarden: 2 jaar anciënniteit in de onderneming op 01.12.2018 én minstens één effectief gepresteerde arbeidsdag in 2018.

140.01

Garagepersoneel (Autobussen en autocars)

Toekenning ecocheques voor 125 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.06.2018 tot 30.11.2018. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling op 15.12.2018.

140.02

Rijdend personeel - Taxichauffeurs (Taxi's) + garageperosneel

Arbeiders: toekenning cadeaucheque van 35 EUR voor voltijdse arbeiders en deeltijdsen met een arbeidsregime van meer dan 50 %.

Toekenning cadeaucheque van 17,50 EUR voor deeltijdsen met een arbeidsregime van 50 % of minder.

Voorwaarden: 2 jaar anciënniteit in de onderneming op 01.12.2018 én minstens één effectief gepresteerde arbeidsdag in 2018.

140.03

Niet-rijdend personeel (Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden) + garagepersoneel

Voor het niet-rijdend personeel en het garagepersoneel: ondernemingen die op 01.01.2016 geen maaltijdcheques en geen ecocheques toekennen: toekenning ecocheques voor 200,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.01.2018 tot 31.12.2018. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling ecocheques ten laatste op 31.12.2018.

140.04

Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens

Toekenning ecocheque of geschenkcheque 35,00 EUR. Uitbetaling ten laatste op 31.12.2018.

142.01

Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen

Toekenning ecocheques voor 125 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.06.2018 tot 30.11.2018. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling ten laatste op 15 december 2018. Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling.

144.00

Paritair Comité voor de landbouw

Toekenning ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.07.2017 tot 30.06.2018. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in december 2018, samen met de eindejaarspremie.

Indien het totaal bedrag kleiner is dan 10 EUR wordt dit bedrag, verhoogd met 50%, toegevoegd aan het loon. De werkgever kan jaarlijks vóór 15 oktober aan het sociaal fonds laten weten dat hij toch opteert voor ecocheques.

Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht. Het Sociaal Fonds moet van deze omzetting op de hoogte worden gebracht vóór 15.10.2018 (bij omzetting voor 2018). Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel.

145.00 (+sub)

Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf

Toekenning ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.07.2017 tot 30.06.2018. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in december 2018, samen met de eindejaarspremie.

Indien het totaal bedrag kleiner is dan 10 EUR wordt dit bedrag, verhoogd met 50%, toegevoegd aan het loon. De werkgever kan jaarlijks vóór 15 oktober aan het sociaal fonds laten weten dat hij toch opteert voor ecocheques.

Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht. Het Sociaal Fonds moet van deze omzetting op de hoogte worden gebracht vóór 15.10.2018 (bij omzetting voor 2018). Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel.

149.02

Paritair Subcomité voor het koetswerk

Toekenning ecocheques voor 125 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.06.2018 tot 30.11.2018. Deeltijdsen pro rata. Betaling ten laatste op 15.12.2018.

Een ondernemings-CAO gesloten vóór 01.10.2011 kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht.

Ondernemingen die reeds een afwijking op het sectoraal systeem van ecocheques hebben, kunnen deze afwijking verlengen.

202.00

Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren

Andere : Jaarlijkse brutopremie 148,74 EUR. Te proratiseren in functie van de geleverde prestaties per volledige maand. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in december 2018.

203.00

Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven

Andere : Toekenning cadeaucheque van 24,79 EUR voor het feest van Sinterklaas, verhoogd met 12,39 EUR per kind ten laste.

207.00b

Kunststofverwerkende ondernemingen in West-Vlaanderen (Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid)

Voor de kunststofverwerkende nijverheid in West-Vlaanderen: éénmalige toekenning ecocheques ten bedrage van 150 EUR aan de baremiseerbare bedienden die votijds zijn tewerkgesteld. Pro rata voor de deeltijdse bedienden. Referteperiode 01.01.2018 - 31.12.2018. Uitbetaling op 31.12.2018.

220.00

Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid

Ondernemingen die buiten toepassingsgebied van het sociaal sectoraal aanvullend pensioen vallen: toekenning jaarlijkse brutopremie van 80 EUR. Toekenning volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst).

NIET van toepassing voor ondernemingen wiens pensioentoezegging op 31.12.2015:

- minstens evenwaardig is aan de sectorale pensioentoezegging op 01.01.2016 en via cao ten laatste op 31.12.2015 een andere invulling hebben gegeven aan een enveloppe van 0,3% van de loonmassa;

- niet evenwaardig is aan de sectorale pensioentoezegging op 01.01.2016 en de enveloppe van 0,3% van de loonmassa gebruikt hebben om hun pensioentoezegging op te trekken tot het niveau van de sector. Aan het eventuele SALDO van de enveloppe werd een andere invulling gegeven via cao ten laatste op 31.12.2015.

223.00

Nationaal Paritair Comité voor de sport

CAO-Loonsverhoging : Vaststelling gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen op jaarbasis ingevolge CAO van 23/11/2018. (S)

Retroactief vanaf 01/07/2018 (Datum invoer 01/12/2018)

226.00

Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek

Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR per bediende. Referteperiode van 01.01.2018 tot 31.12.2018. Uitbetaling in het begin van de maand december 2018. Een ondernemingsakkoord gesloten vóór 31.10.2017 kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht.

227.00

Paritair Comité voor de audiovisuele sector

Toekenning jaarlijkse premie van 260,10 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde bedienden gedurende het volledige kalenderjaar. Referteperiode van 01.01.2018 tot 31.12.2018. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling samen met het loon van december 2018. (Uiterlijk 13.01.2019 voor werknemers tewerkgesteld gedurende een onvolledig kalenderjaar, volgens toekenning- en berekening van de jaarlijkse premie.)

NIET van toepassing indien loonsverhogingen en/of andere voordelen (aanvullend pensioen, ecocheques of maaltijdcheques) gelijkwaardig volgens bedrijfseigen modaliteiten werd toegekend. Bij omzetting moest dit vóór 31.03.2016 gemeld zijn aan de federatie.

302.00

Paritair Comité voor het hotelbedrijf

Toekenning ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode van 01.12.2017 tot 30.11.2018. Deeltijdsen en gelegenheidswerknemers pro rata.

Ecocheques minder dan 10 EUR kunnen vervangen worden door een loonsverhoging, gelijk aan het toe te kennen bedrag van de ecocheques + 50%.

Via een overeenkomst op ondernemingsniveau, gesloten uiterlijk vóór 31.12.2018, kan bepaald worden de ecocheques te vervangen door de invoering van maaltijdcheques of verhoging van de werkgeverstussenkomst in de maaltijdcheques, of de toekenning van een gelijkwaardig voordeel op ondernemingsniveau.

Niet voor studenten voor wie de RSZ-solidariteitsbijdragen gelden.

303.03

Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen

- Ecocheques voor 108,219 EUR. Deeltijdsen pro rata.

ó Niet van toepassing indien een gelijkwaardig voordeel is voorzien op ondernemingsniveau.

 

- Koopkrachtpremie van 204,95 EUR. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling met het loon van december.

ó Niet van toepassing indien een gelijkwaardig voordeel is voorzien op ondernemingsniveau.

 

- Enkel voor de arbeiders: jaarlijkse anciënniteitspremie. Uitbetaling met het loon van december:

Vanaf 1/7/2017 bedraagt die premie:

- € 195,34 tussen 3 en minder dan 6 jaar dienst;

- € 362,78 tussen 6 en minder dan 9 jaar dienst;

- € 530,20 vanaf 9 jaar dienst;

306.00

Paritair Comité voor het verzekeringswezen

Enkel voor bedienden met functies opgenomen in de functieclassificatie: Jaarlijkse wederkerende premie van 150 EUR, als aanvulling op de eindejaarspremie. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in december. Niet van toepassing indien een gelijkwaardig voordeel is voorzien.

307.00

Makelarij en verzekeringsagentschappen

Ecocheques

  • voor 215 EUR aan alle voltijds en minstens 80 % deeltijds tewerkgestelde werknemers.
  •  voor 170 EUR aan deeltijdsen tussen 60 % en 80 %.
  •  voor 130 EUR aan deeltijdsen tussen 50 % en 60 %.
  •  voor 110 EUR aan deeltijdsen die halftijds tewerkgesteld zijn.
  •  voor 85 EUR indien minder dan halftijds tewerkgesteld.

Referteperiode van 01.12.2017 tot 30.11.2018.

Uitbetaling ten laatste in het vierde kwartaal van 2018.

ó Niet van toepassing indien omgezet in een gelijkwaardig voordeel voor eind maart van elk jaar. In ondernemingen met syndicale afvaardiging gebeurt dit via ondernemings-CAO.

 

310.00

Paritair Comité voor de banken

Alle banken: wederkerende premie van 148,74 EUR. Uitbetaling uiterlijk 31 december 2018 aan voltijdse werknemers die tewerkgesteld zijn met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur of voor bepaalde duur van minimum 1 jaar en die effectieve prestaties leverden in 2018. Modaliteiten te bepalen op ondernemingsniveau. Deeltijdsen pro rata. Op ondernemingsniveau kan een ander gelijkwaardig voordeel bepaald worden.

313.00

Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten

Toekenning jaarlijkse premie van 125 EUR bruto aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Pro rata het aantal dagen. Deeltijdsen pro rata. Niet voor studenten. Niet van toepassing indien een nieuw evenwaardig voordeel is bepaald bij bedrijfsakkoord gesloten voor 01.07.2018.

Toekenning jaarlijkse premie van 176 EUR bruto aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Pro rata het aantal dagen. Deeltijdsen pro rata. Niet voor studenten. Niet van toepassing indien een nieuw evenwaardig voordeel is bepaald bij bedrijfsakkoord gesloten voor 01.07.2018.

317.00

Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten

Enkel bedienden: jaarlijkse premie van 166,63 EUR. Uitbetaling met het loon van december. Referteperiode van 01.01.2018 tot 31.12.2018. Deeltijdsen pro rata.

318.02

Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage.

- Algemeen: bedrag voor 2018 is 135,36 EUR.

- Dienstenchequemedewerkers: werknemers tewerkgesteld in het kader van dienstencheques en hun omkaderingspersoneel: bedrag voor 2018 is 349,75 EUR.

319.00

Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2018 is 595,72 EUR (namelijk 381,31 EUR + 214,41 EUR).

319.01

Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2018 is 135,36 EUR.

324.00

Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel

Toekenning cadeaucheque van 40 EUR, ten laste van de Rijksverlofkas voor de diamantnijverheid. Toekenning in de loop van december 2018.

325.00

Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen

Toekenning ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers.

Deeltijdse werknemers pro rata. Referteperiode van 01.11.2017 tot 31.10.2018. Uitbetaling ten laatste 31.12.2018.

Niet van toepassing indien via ondernemingsCAO of paritair akkoord in een gelijkwaardig voordeel wordt voorzien, uiterlijk op 31.12.2018.

327.01a

Sociale werkplaatsen - Vlaamse Gemeenschap (Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven)

Omkaderingspersoneel in de sociale werkplaatsen: Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2018 is 133,82 EUR.

329.01

Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap

Basiseducatie: jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2018 is 789,85 EUR.

Voor alle werknemers in de Nederlandstalige organisaties voor socio-professionele inschakeling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2018 is 349,78 EUR.

Indien de toepasselijke sectorale regelgeving dit bepaalt (sectoren sociaal-cultureel werk, samenlevingsopbouw, integratiecentra, lokale diensteneconomie, cultuurspreiding, milieusector, sportfederaties): jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2018 is 135,36 EUR.

330.00

Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten

Andere : Indien de toepasselijke sectorale regelgeving dit bepaalt: jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2018 in de federale gezondheidssectoren is 349,78 EUR.

Andere : Waalse gezondheidscentra: jaarlijkse index van de aanvulling op de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2018 is 106,29 EUR.

Andere : Vlaamse Gemeenschap en/of de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2018 is 1.009,74 EUR.

(d.i. categorale ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven voor beschut wonen, rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra, assistentiewoningen (serviceflats/dienstencentra die verzorging verlenen ten gunste van bejaarden), de centra voor kortverblijf voor bejaarden, revalidatiecentra)

Andere : Vlaamse Gemeenschap en/of de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: attractiviteitspremie wordt vanaf 2018 afgeschaft en geïntegreerd in de eindejaarspremie.

(d.i. categorale ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven voor beschut wonen, rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra, assistentiewoningen (serviceflats/dienstencentra die verzorging verlenen ten gunste van bejaarden), de centra voor kortverblijf voor bejaarden, revalidatiecentra)

Retroactief vanaf 01/11/2018 (Datum invoer 01/12/2018)

330.01

Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage:

- Indien de toepasselijke sectorale regelgeving dit bepaalt: bedrag voor 2018 in de federale

gezondheidssectoren is 349,78 EUR.

- Geïntegreerde gezondheidscentra van het Waals Gewest: bedrag van de aanvulling voor

2018 is 106,29 EUR.

330.02

Paritair subcomité voor de bicommunautaire bedrijven

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2018 is 542,7452 EUR (nl. 161,40 EUR + 381,3452 EUR).

330.03

Paritair subcomité voor de dentaaltechnische bedrijven

Bedrag eindejaarstoelage voor 2018 is 400,00 EUR.

331.00

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector

Indien de toepasselijke sectorale regelgeving dit bepaalt:

- jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2018 is 135,36 EUR.

- jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage, voor werknemers die uitsluitend gefinancierd worden met ontoereikende FCUD-middelen (Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten). Bedrag voor 2018 is 349,82 EUR te verminderen met 600,31 EUR.

333.00

Paritair Comité voor toeristische attracties

Ondernemingen die in 2016 reeds een eindejaarspremie van minstens 170 EUR toekenden: toekenning van een jaarlijkse brutopremie van 285,12 EUR (arbeiders) en 325,86 EUR (bedienden). Deeltijdsen prorata. Uitbetaling in december 2018. Niet van toepassing indien gelijkwaardige effectieve verhogingen van het loon en/of andere (nieuwe of verhoogde) voordelen in 2015-2016 en/of 2017-2018 op ondernemingsniveau zijn toegekend.

Andere : Voor ondernemingen die vóór 2016 geen eindejaarspremie of een eindejaarspremie van minder dan 170 EUR toekenden. Bedrag eindejaarspremie 2018: 346,22 EUR.

341.00

Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten

Toekenning jaarlijkse premie van 150,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde bedienden. Referteperiode van 01.12.2017 tot 30.11.2018. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling samen met het loon van december 2018.

NIET van toepassing indien gelijkwaardige verhogingen en/of voordelen op ondernemingsvlak worden toegekend.

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.