Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Lijst Indexaties en Loonaanpassingen in april 2016

 

 

Conventionele verhogingen

 

PC

BENAMING

VERHOGING

128.01

Leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen

- Tijdelijke werkloosheid: dagvergoeding 10,5 EUR (periode van 90 dagen) ten laste van de werkgever. Terugbetaling van FBZ.

- CAO-loonsverhoging: 0,06 EUR op alle lonen.

- Verhoging werkgeversbijdrage maaltijdcheques (nominale waarde minimaal 3,20 EUR: werkgeversbijdrage 2,10 EUR; werknemersbijdrage 1,10 EUR). Ondernemingen die al maaltijdcheques toekennen met een waarde hoger dan 2,20 EUR: verhoging werkgeversbijdrage maaltijdcheques met 1 EUR.

- Aanpassing bestaanszekerheidsvergoeding.

128.03

Marokijnwerk en de handschoennijverheid

- Tijdelijke werkloosheid: dagvergoeding 10,5 EUR (periode van 90 dagen) ten laste van de werkgever. Terugbetaling van FBZ.

- CAO-loonsverhoging: 0,06 EUR op alle lonen.

- Verhoging werkgeversbijdrage maaltijdcheques (nominale waarde minimaal 3,20 EUR: werkgeversbijdrage 2,10 EUR; werknemersbijdrage 1,10 EUR). Ondernemingen die al maaltijdcheques toekennen met een waarde hoger dan 2,20 EUR: verhoging werkgeversbijdrage maaltijdcheques met 1 EUR.

- Aanpassing bestaanszekerheidsvergoeding.

140.02

Rijdend personeel – Taxichauffeurs (Taxi’s)

- Taxichauffeurs:

      - Verhoging ARAB-vergoeding. Retroactief vanaf 01/03/2016 (Datum invoer 01/04/2016).

      - Aanpassing toekenningsmodaliteiten van het gewaarborgd gemiddeld minimumuurloon voor taxi-chauffeurs met minder dan 3 maanden anciënniteit. Retroactief vanaf 01/03/2016 (Datum invoer 01/04/2016).

140.02

Rijdend personeel - Verhuur van voertuigen met chauffeur (niet taxidiensten) (Taxi's)

- Verhuur van voertuigen met chauffeur (niet taxidiensten): verhoging ARAB-vergoeding. Retroactief vanaf 01/03/2016 (Datum invoer 01/04/2016).

201.00

Zelfstandige kleinhandel

- Toekenning jaarlijkse premie van 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. In de vorm van ecocheques of een jaarlijkse bruto premie van 188 EUR (incl. sociale werkgeversbijdrage). Referteperiode van 01.04.2015 tot 31.03.2016. Deeltijdsen pro rata. Niet voor studenten.

202.01

Middelgrote levensmiddelenbedrijven

- Toekenning jaarlijkse premie van 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. In de vorm van ecocheques of een jaarlijkse bruto premie van 188 EUR (incl. sociale werkgeversbijdrage). Referteperiode van 01.04.2015 tot 31.03.2016. Deeltijdsen pro rata. Niet voor studenten.

209.00

Bedienden der metaalfabrikantennijverheid

- CAO-loonsverhoging : Verhoging gewaarborgde minimummaandwedde ingevolge CAO 11/01/2016. Enkel voor gebaremiseerde en baremiseerbare bedienden. Retroactief vanaf 01/01/2016 (Datum invoer 01/04/2016).

336.00

Vrije beroepen

- Verhoging effectieve bruto-maandlonen met 14 EUR. Pro rata voor deeltijdse werknemers. Geen verhoging voor werknemers die in 2015-2016 reeds effectieve loonsverhogingen of andere evenwaardige voordelen hebben gekregen (bijvoorbeeld verhoging maaltijdcheques met 1 EUR).

 

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.