Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Lijst indexaties en loonaanpassingen in april 2017

 

 

Indexaties

 

PC

BENAMING

VERHOGING

WELKE LONEN?

102+sub

Groefbedrijf

1%

Alle lonen

106.01

Cementfabrieken

0,3225%

Enkel de minimumlonen

106.02

Betonindustrie

2%

Alle lonen

106.03

Vezelcement

2%

Alle lonen

109

Kleding en confectie

0,55%

Alle lonen

113.04

Pannenbakkerijen

0,55%

Alle lonen

114+sub

Steenbakkerijen

0,5%

Alle lonen

117

Petroleumnijverheid en –handel

0,3225%

Enkel de minimumlonen

120.02

Vlasbereiding

0,55%

Alle lonen

120.03

Vervaardigen van en de handel in jutezakken of in vervangingsmaterialen

1,1%

Alle lonen

124

Bouwbedrijf

0,40281%

Alle lonen ten belope van de minimumlonen

(+ index loontoeslag petrochemie

 + index vergoedingen kost en huisvesting)

125.01

Bosontginningen

0,4%

Enkel de minimumlonen

125.02

Zagerijen en aanverwante nijverheden

0,4%

Alle lonen ten belope van de minimumlonen (meer bepaald te berekenen op het vorig minimumloon van de geschoolde of de meer dan geschoolde. De andere minimumlonen en reële lonen stijgen met eenzelfde bedrag)

125.03

Houthandel

0,4%

Alle lonen

127

Handel in brandstoffen

Indexatie verblijfsvergoedingen

128+sub

Huiden- en lederbedrijf en vervangingsprodukten

0,55%

Alle lonen + bedrijfstoeslag (gedeelte WG) in kader van SWT

132

Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken

0,55%

Alle lonen

133+sub

Tabaksbedrijf

0,55%

Alle lonen

143

Zeevisserij

0,9042%

Alle lonen

148

Bont en kleinvel

0,55%

Alle lonen

215

Bedienden kleding en confectie

0,55%

Alle lonen ten belope van de minimumlonen

219

Erkende controleorganismen

2%

Alle lonen

303               (= ex 303.02 en 303.04)

Filmbedrijf

2%

Alle lonen

303.01

Filmproductie

2%

Alle lonen

303.03

Exploitatie van bioscoopzalen

2%

Alle lonen (+ index sector-eigen premie)

320

Begrafenisondernemingen

2%

Alle lonen

321

Groothandelaars – verdelers in geneesmiddelen

2%

Alle lonen

326

Gas- en elektriciteitsbedrijf

0,3225%

Enkel de minimumlonen

340

Orthopedische schoeisels

0,55%

Enkel arbeiders: alle lonen

 

 

Conventionele verhogingen

 

PC

BENAMING

VERHOGING

143

Zeevisserij

Sector pakhuizen: jaarlijkse brutopremie van 150 EUR. Niet van toepassing indien een

ondernemingsakkoord een andere regeling voorziet. Deeltijdsen pro rata.

201

Zelfstandige kleinhandel

Toekenning jaarlijkse premie van 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. In de vorm van ecocheques of een jaarlijkse premie van 188 EUR.

Referteperiode van 1 april 2016 tot 31 maart 2017. Deeltijdsen pro rata. Niet voor studenten. Ondernemingen met een syndicale vertegenwoordiging kunnen een ondernemingseigen regeling afspreken.

202.01

Middelgrote levensmiddelenbedrijven

Toekenning jaarlijkse premie van 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. In de vorm van ecocheques of een jaarlijkse premie van 188 EUR.

Referteperiode van 1 april 2016 tot 31 maart 2017. Deeltijdsen pro rata. Niet voor studenten. Ondernemingen met een syndicale vertegenwoordiging kunnen een ondernemingseigen regeling afspreken.

 

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.