Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Lijst indexaties en loonaanpassingen in mei 2016

Indexaties

 

PC

BENAMING

VERHOGING

WELKE LONEN?

105.00

Non-ferro metalen

0,27%

Op alle lonen

106.01

Cementfabrieken

0,2682%

Enkel op de minimumlonen

117.00

Petroleumnijverheid en handel

0,2682%

Enkel op de minimumlonen

130.00

Drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf

2%

Minimumlonen en effectieve lonen ten belope van de minimumlonen

142.02

Terugwinning van lompen

2%

Op alle lonen

216.00

Notarisbedienden

0,07%

Op alle lonen

308.00

Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie

0,27%

Minimumlonen en effectieve lonen ten belope van de minimumlonen

309.00

Beursvennootschappen

0,2682%

Minimumlonen en effectieve lonen ten belope van de minimumlonen

310.00

Banken

0,27%

Enkel op de minimumlonen

314.00

Kappersbedrijven en de schoonheidszorgen

2%

Op alle lonen

 

Conventionele verhogingen

 

PC

BENAMING

VERHOGING

116.00

Vernis- en verfindustrie (Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid)

- CAOLoonsverhoging : Enkel voor onder-nemingen aangesloten bij IVP (Industries Vernis et Peinture) die de CAO 02/03/2016 ondertekenden: CAO-verhoging 0,10 EUR op alle lonen (retroactief vanaf 01/01/2016).

124.00

Bouwbedrijf

- Toekenning ecocheques voor 100 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode van 01/04/2015 tot 31/03/2016. Deeltijdsen pro rata.

NIET van toepassing op ondernemingen die vóór 31/01/2016 voor een ander voordeel dan ecocheques hebben gekozen.

145.03

Boomkwekerij

- Aanpassing bestaanszekerheidsvergoedingen. Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel. Niet voor PC 145.04. Retroactief vanaf 01/01/2016 (Datum invoer 01/03/2016).

226.00

Internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken

- CAO-verhoging 15 EUR van alle lonen. Deeltijdsen pro rata.

 

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.