Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Lijst indexaties en loonaanpassingen in mei 2017

Indexaties

 

PC

BENAMING

VERHOGING

WELKE LONEN?

104

Ijzernijverheid

2%

Op alle lonen

105

Non-ferro metalen

2,07%

Op alle lonen

106.01

Cementfabrieken

0,3409%

Enkel op de minimumlonen

115.00

Glasbedrijf

2%

Op alle lonen (+ indexatie ploegenpremie)

115.03

Glasbedrijf : spiegelmakerij en fabricage van kunstramen

2%

Op alle lonen (+ indexatie ploegenpremie)

115.09

Aanvullende bedrijfssector Glas

2%

Op alle lonen (+ indexatie ploegenpremie)

117

Petroleumnijverheid en –handel

0,3409%

Enkel op de minimumlonen

130

Drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf

2%

Op alle lonen ten belope van de minimumlonen

142.02

Terugwinning van lompen

2%

Op alle lonen

202.00

Kleinhandel in voedingswaren

1%

Op alle lonen

210

Bedienden van de ijzernijverheid

2%

Op alle lonen (niet voor de lonen buiten categorie)

211

Bedienden van de petroleumnijverheid en -handel

2%

Op alle lonen

216

Notarisbedienden

0,72%

Op alle lonen

224

Bedienden van de non-ferro metalen

2,07%

Op alle lonen

308

Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie

0,66%

Op alle lonen ten belope van de minimumlonen

309

Beursvennootschappen

0,6645%

Op alle lonen ten belope van de minimumlonen

310

Banken

0,66%

Enkel op de minimumlonen

314

Kappersbedrijven

2%

Op alle lonen

326

Gas-en elektriciteitsbedrijf

0,3409%

Enkel op de minimumlonen (+ indexatie vakantiepremie)

 

Conventionele verhogingen

 

PC

BENAMING

VERHOGING

124

Bouw

Toekenning ecocheques voor 100 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode van 01.04.2016 tot 31.03.2017. Deeltijdsen pro rata.

NIET van toepassing op ondernemingen die vóór 31.01.2017 voor een ander voordeel dan ecocheques hebben gekozen.

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.