Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Lijst Indexaties en Loonaanpassingen in november 2016

 

Indexaties

 

PC

BENAMING

VERHOGING

WELKE LONEN?

106.01

Cementfabrieken

0,0295%

Enkel op de minimumlonen

117.00

Petroleumnijverheid en -handel

0,0295%

Enkel op de minimumlonen

 

Conventionele verhogingen

 

PC

BENAMING

VERHOGING

149.01

Elektriciens: installatie en distributie

Toekenning ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.10.2015 tot 30.09.2016. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling op 15.11.2016. Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht.

330.00

Gezondheidsinrichtingen en -diensten

(NIET voor de serviceflats) Privé-ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra, revalidatiecentra, thuisverpleging, geïntegreerde diensten voor thuisverzorging, diensten voor het Bloed van het Belgische Rode Kruis, medisch-pediatrische centra en wijkgezondheidscentra: jaarlijkse toekenning van de attractiviteitspremie (in de loop van het laatste kwartaal). Bedrag 2016 is 636,46 EUR.

330.03

Dentaaltechnische bedrijven

Loonsverhoging via CAO (12/10/2016) - retroactief vanaf 01/10/2016 (Datum invoer 01/11/2016):

  • Arbeiders: Cat.1 en Cat. 2: 0,5 % enkel op de minimumlonen;
  • Arbeiders: Cat.3 tot Cat. 5: 5 % enkel op de minimumlonen;
  • Bedienden: 5 % enkel op de minimumlonen.

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.