Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Lijst indexaties en loonaanpassingen in oktober 2017

Indexaties

 

PC

BENAMING

VERHOGING

WELKE LONEN?

102.07

Bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik

0,14525%

Vorige kwartaalpremie

106.01

Cementfabrieken

0,029%

Enkel de minimumlonen

109

Kleding- en confectiebedrijf

1,03%

Alle lonen (toepassen na cao-loonsverhoging – zie verder)

113.04

Pannenbakkerijen

0,21%

Alle lonen

117

Petroleumnijverheid -en handel

0,029%

Enkel de minimumlonen

120.02

Vlasbereiding

1,03%

Alle lonen

124

Bouwbedrijf

0,24245%

Minimumlonen en effectieve lonen ten belope van de minimumlonen (+ index loontoeslag petrochemie en vergoedingen kost en huisvesting)

125.01

Bosontginningen

0,24%

Enkel de minimumlonen (toepassen na cao-loonsverhoging – zie verder)

125.02

Zagerijen en aanverwante nijverheden

0,24%

Minimumlonen en effectieve lonen ten belope van de minimumlonen van de geschoolde of meer dan geschoolde (+ index ARAB) (toepassen na cao-loonsverhoging – zie verder)

125.03

Houthandel

0,24%

Alle lonen (toepassen na cao-loonsverhoging – zie verder)

128+sub

Huiden-en lederbedrijf en vervangingsprodukten

0,20%

Alle lonen

133+sub

Tabaksbedrijf

0,21%

Alle lonen

140.01

Autocars (Rijdend personeel – niet voor garagepersoneel)

1,64%

Alle lonen (Ook het forfait overuren, ARAB-vergoeding, inhaalrustdagen, vergoeding bestaanszekerheid ten laste van de werkgever) (toepassen na cao-loonsverhoging – zie verder)

143

Zeevisserij (werknemers in pakhuizen)

0,7305%

Alle lonen (ook de nachtpremie)

148

Bont en kleinvel

1,03%

Alle lonen

215

Bedienden van kleding- en het confectiebedrijf

1,03%

Minimumlonen en effectieve lonen ten belope van de minimumlonen (toepassen na cao-loonsverhoging – zie verder)

326

Gas- en elektriciteitsbedrijf

0,029%

Enkel de minimumlonen

340

Orthopedische technologieën (alleen arbeiders)

0,2%

Alle lonen (Ook voor de forfaitaire rustvergoeding en de werkloosheidsvergoeding)

 

Conventionele verhogingen

 

PC

BENAMING

VERHOGING

105

Non-ferrometalen

Ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders.

Referteperiode van 01.10.2016 tot 30.09.2017. Deeltijdsen pro rata.

Een ondernemingscao kan ten laatste op 30.06.2017 voorzien in een andere invulling van de koopkracht.

NIET van toepassing op ondernemingen die bij ondernemingscao reeds voor een andere invulling dan ecocheques hebben gekozen.

109

Kleding- en confectiebedrijf

CAOLoonsverhoging van 1,1 % op alle lonen (Alternatieve invulling op ondernemingsvlak mogelijk mits akkoord voor 30.09.2017) (toepassen voor indexatie)

110

Textielreiniging

CAOLoonsverhoging van 1,1 % op alle lonen

111.01/

111.02/

111.03

Metaal-, machine- en elektrische bouw

Recurrente ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders.

Referteperiode van 01.10.2016 tot 30.09.2017. Deeltijdsen pro rata.

(Een ondernemingsakkoord kon ten laatste op 30.06.2017 (of desgevallend 30.09.2017) voorzien in een andere invulling van de koopkracht)

125+sub

Bosontginning; Zagerijen en aanverwante nijverheden; Houthandel

- CAOLoonsverhoging van 1,1 % op alle lonen en vaste premies (toepassen voor indexatie)

- Fietsvergoeding:  € 0,23/km (ipv 0,22)

128

Huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten

- Aanpassing bestaanszekerheidsvergoeding

- CAOLoonsverhoging van 0,15 EUR/uur op alle lonen Retroactief vanaf 01/09/2017

140.01

Autocars (Rijdend personeel – niet voor garagepersoneel)

CAOLoonsverhoging van 1,1 % op alle lonen (toepassen voor indexatie)

142.03

Terugwinning papier

CAOLoonsverhoging van 0,14 EUR op alle lonen

149.01

Elektriciens

Mobiliteitsvergoeding chauffeur verhoogd naar 0,1316 EUR/km

149.03

Edele metalen

CAOLoonsverhoging van 0,6% op alle lonen

152.01

Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

CAOLoonsverhoging : Onderwijsinstellingen en internaten gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap (niet voor de hogescholen): 0,55 % op alle lonen.

Retroactief vanaf 01/09/2017

200

Aanvullend paritair comité voor bedienden

CAOLoonsverhoging van 1,1 % op alle lonen

Niet van toepassing voor bedienden die gelijkwaardige effectieve loonsverhogingen en/of andere voordelen op ondernemingsvlak krijgen in de periode 2017-2018.

Ondernemingen met syndicale afvaardiging: bedrijfsakkoord tegen uiterlijk 30/09/2017.

Ondernemingen zonder syndicale afvaardiging: schriftelijke en individuele informatie van de werkgever bij de betaling van het loon van oktober 2017.

Niet van toepassing voor het GGMMI

201

Zelfstandige kleinhandel

CAOLoonsverhoging: Aanpassing bedragen gemiddeld minimum maandinkomen ingevolge de CAO van 04.09.2017

Retroactief vanaf 01/08/2017

202.01

Middelgrote levensmiddelenbedrijven

CAOLoonsverhoging: Aanpassing bedragen gemiddeld minimum maandinkomen ingevolge de CAO van 04.09.2017

Retroactief vanaf 01/08/2017

209

Bedienden der metaalfabrikantennijverheid

Ondernemingen die NIET onder het toepassingsgebied van het sectoraal aanvullend pensioen vallen:

 • werkgeversbijdrage in 2009 bedraagt méér dan 1,1 % maar minder dan 1,77 %: ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde gebaremiseerde en baremiseerbare bedienden. Referteperiode van 01.10.2016 tot 30.09.2017. Deeltijdse bedienden pro rata.

Een ondernemingsCAO kan ten laatste op 30.06.2017 (desgevallend 30.09.2017) voorzien in een andere invulling van de koopkracht.

 • werkgeversbijdrage in 2009 bedraagt 1,77 % of meer: ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde gebaremiseerde en baremiseerbare bedienden. Referteperiode van 01.10.2016 tot 30.09.2017. Deeltijdsen pro rata.

Een ondernemingsCAO kan ten laatste op 30.06.2017 (desgevallend 30.09.2017) voorzien in een andere invulling van de koopkracht.

215

Bedienden van het kleding-en coonfectiebedrijf

CAOLoonsverhoging van 1,1 % enkel op de minimumlonen (toepassen voor indexatie)

224

Bedienden van de non-ferrometalen

Ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde bedienden.

Referteperiode van 01.10.2016 tot 30.09.2017. Deeltijdsen pro rata.

Een ondernemings-CAO gesloten vóór 30.06.2017 kan voorzien in een alternatieve besteding.

NIET van toepassing op ondernemingen die bij ondernemings-CAO reeds voor een andere invulling dan ecocheques hebben gekozen.

302

Horeca

CAOLoonsverhoging van 0,5 % op alle lonen

307

Makelarij en verzekeringsagentschappen

Ecocheques

 • voor 215 EUR aan alle voltijds en minstens 80 % deeltijds tewerkgestelde werknemers.
 •  voor 170 EUR aan deeltijdsen tussen 60 % en 80 %.
 •  voor 130 EUR aan deeltijdsen tussen 50 % en 60 %.
 •  voor 110 EUR aan deeltijdsen die halftijds tewerkgesteld zijn.
 •  voor 85 EUR indien minder dan halftijds tewerkgesteld.

Referteperiode van 01.12.2016 tot 30.11.2017.

Uitbetaling ten laatste in het vierde kwartaal van 2017.

Niet van toepassing indien omgezet in een gelijkwaardig voordeel voor eind maart van elk jaar. In ondernemingen met syndicale afvaardiging gebeurt dit via ondernemings-CAO.

311

Grote kleinhandelszaken

ERRATUMCAOLoonsverhoging

 • bedienden 25 EUR/maand op alle lonen
 • arbeiders 0,1648 EUR/uur op alle lonen.

Deeltijdsen pro rata.

Retroactief vanaf 01/07/2017

312

Warenhuizen

ERRATUMCAOLoonsverhoging

 • bedienden 25 EUR/maand op alle lonen
 • arbeiders 0,1648 EUR/uur op alle lonen.

Deeltijdsen pro rata.

Retroactief vanaf 01/07/2017

314

Kappersbedrijf en de schoonheidszorgen

CAOLoonsverhoging : Schoonheidszorgen: 1,1% op alle lonen.

Retroactief vanaf 01/09/2017

323

Beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden

CAOLoonsverhoging : 1,1% enkel op de minimumlonen

330.00/

330.01

(Federale) gezondheidsinrichtingen en - diensten

Serviceflats: jaarlijkse brutopremie 161,41 EUR voor elke werknemer die de volledige periode van 1 januari tot en met 30 september in dienst was van de instelling. Uitbetaling vanaf oktober 2016. Deeltijdsen pro rata.

333

Toeristische attracties

CAOLoonsverhoging van 0,3 % op alle lonen

Retroactief vanaf 01/09/2017

340

Orthopedische technologieën

CAOLoonsverhoging op alle lonen:

 • Bedienden: + 25 EUR per maand
 • Arbeiders: + 0,10 EUR per uur

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.