Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Lijst indexaties in December 2016

Indexaties

 

PC

BENAMING

VERHOGING

WELKE LONEN?

106.01

Paritair Subcomité voor de cementfabrieken

0,0098%

Enkel op de minimumlonen

117

Petroleumnijverheid en -handel

0,0098%

Enkel op de minimumlonen

140.05

Verhuisondernemingen (niet voor garagepersoneel)

1,123%

Op alle lonen

326

Gas- en elektriciteitsbedrijf

0,0098%

Enkel op de minimumlonen

 

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.