Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Loonmarge 2021-2022 wordt vastgelegd op 0,4%

De ministerraad van 15 juni 2021 keurde eveneens een ontwerp van een koninklijk besluit goed dat de loonmarge voor de jaren 2021-2022 vastlegt op 0,4%. Dit betekent dat de lonen niet meer dan 0,4% mogen stijgen in 2021 en 2022, behoudens indexeringen en baremieke verhogingen.

Het ontwerp van het koninklijk besluit is overgemaakt aan de Raad van State.

Van zodra het koninklijk besluit gepubliceerd is, zijn eerst de sectoren aan zet. Zij gaan de 0,4% als eerste invullen. Pas indien de sector dit niet of niet volledig doet, kan de norm op ondernemingsniveau worden ingevuld.

Bron: www.news.belgium.be.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.