Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Maximumgrens van 220 maaltijdcheques per jaar niet langer van toepassing op bedrijfsleiders

Sinds 2007 kunnen maaltijdcheques worden uitgereikt aan zelfstandige bedrijfsleiders door de onderneming waar zij hun activiteiten uitoefenen. Deze zijn gelijkgesteld met vrijgestelde sociale voordelen op voorwaarde dat 7 voorwaarden tegelijk zijn vervuld.

 

Tot voor kort werd de toekenning van maaltijdcheques aan bedrijfsleiders nog afhankelijk gesteld aan de toekenning van maaltijdcheques aan de werknemers:

‘Bedrijfsleiders krijgen, net zoals werknemers, 1 MC per effectief gepresteerde dag, rekening houdend met volgende beperkingen inzake max. aantal:

- Indien er WN’s zijn in de onderneming: max. evenveel MC’s zoals voor de werknemers;

- Indien geen WN’s in de onderneming: max. 220 cheques.

Er kunnen nooit geen MC’s worden gegeven voor vakantiedagen en andere afwezigheden.’

 

Sinds het antwoord van de FOD Financiën van 01/12/2016 is het echter duidelijk dat deze voorwaarde niet meer geldt. De maximumgrens van 220 cheques per jaar is dus niet langer van toepassing. Er mogen meer maaltijdcheques worden toegekend aan bedrijfsleiders dan aan de werknemers.

 

De actuele zienswijze is dat bedrijfsleiders 1 cheque krijgen per effectief gepresteerde dag, waarbij zij in theorie tot 365/366 cheques kunnen krijgen, mochten zij 365/366 dagen werken per jaar.

 

Bron: Antwoord van FOD Financiën op 1/12/2016 op vraag nr. 707.558

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.