Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Melding van gedetacheerde werknemer in Frankrijk dan toch niet betalend!

In onze eerdere infoflash d.d. 27 november 2017 werd aangekondigd dat met ingang van 1 januari 2018 voor de aanmelding op het SIPSI-platform bij het naar Frankrijk detacheren van werknemers, een prijs zou worden aangerekend van 40 EUR.

Er werd intussen bevestigd dat de wetgeving die deze 40 EUR verplicht zou maken niet in werking zal treden. Begin januari zou nog een nieuwe wet volgen die deze verplichting zal schrappen.

Er zal dus voor alle duidelijkheid géén betaling nodig zijn vanaf 01/01/2018 voor het gebruik van het SIPSI-platform.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.