Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Neutralisatie van de studentenjob in het eerste en tweede kwartaal 2022

We informeerden u al over de beslissing dat er voor de studenten in de zorg en het onderwijs, de gepreseerde uren in het eerste en tweede kwartaal 2022 voorzien is in een volledige neutralisatie  van de uren die een student presteert, met inbegrip van de uren als uitzendkracht bij de gebruikers in deze sectoren. Deze uren tellen dus niet mee voor het contingent van 475 uren voor 2022.

De RSZ actualiseerde de onlineteller van de nog beschikbare uren van het contingent op www.studentatwork.be naar aanleiding van deze versoepeling.

Bron: Administratieve instructies RSZ – 2022/1, www.socialsecurity.be.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.