Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Nieuw in 2022: De jobbonus

De Vlaamse regering voert in 2022 een jobbonus in voor werknemers met een laag brutomaandloon. Met deze premie wil ze werklozen aanmoedigen om werk te zoeken en wie weinig verdient extra stimuleren om aan de slag te blijven. Werken moet lonender worden dan niet werken.

De jobbonus is een jaarlijkse bonus bedoeld voor voltijdse werknemers met een brutomaandloon lager dan 2.500 euro.

  • Wie voltijds minder dan 1.800 bruto per maand verdient ontvangt de maximale premie van 600 euro.
  • Voor wie voltijds tussen de 1.800 en 2.500 euro bruto per maand ontvangt zal de premie variëren tussen 600 en 20 euro. (Hoe lager het loon, hoe hoger de premie)

Om te vermijden dat een deel van het toegekende voordeel fiscaal wordt afgeroomd, wordt een vrijstelling gevraagd aan de federale wetgever.

Jobbonus + voor ondernemers

De Vlaamse regering voert, naast de jobbonus voor werknemers, in 2022 een starterspremie in voor (beginnende) ondernemers.

Werknemers met een brutomaandloon van 2.500 euro of minder krijgen bij de overstap naar het ondernemerschap maximaal twee keer een premie van 600 euro. Deze maatregel geldt ook voor wie als loontrekkende al zelfstandige in bijberoep is en de overstap wil maken naar voltijds ondernemen. Zo wil de Vlaamse Regering ondernemerschap stimuleren.

De concrete wetteksten zijn nog niet klaar, van zodra er meer nieuws is laten wij u dit weten.

Bron: 

https://www.vlaanderen.be/jobbonus

https://www.vlaanderen.be/departement-werk-sociale-economie/nieuwsberichten/naast-de-vlaamse-jobbonus-de-jobbonus-voor-ondernemers

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.