Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Nieuwe bedragen provisie voor het vakantiegeld

De fiscus maakte op 27 april 2017 de circulaire bekend met het bedrag van de provisies die belastingvrij mogen aangelegd worden voor de uitbetaling van vakantiegeld aan werknemers.

 

De bedragen die in de op 31 december 2016 afgesloten balansen zijn geboekt met het oog op de uitbetaling van het vakantiegeld aan personeelsleden in 2017, mogen als beroepskost worden beschouwd indien ze niet meer bedragen dan:

•             18,60% van de vaste en veranderlijke bezoldigingen die in 2016 werden toegekend aan bedienden die het voordeel van de wetgeving betreffende de jaarlijkse vakantie van werknemers genieten, verminderd met het in 2016 toegekende aanvullende vakantiegeld;

•             10,27% van 108/100 van de lonen die in 2016 zijn toegekend aan arbeiders en leerlingen, die het voordeel van dezelfde wetgeving genieten.

 

Het in 2016 aan flexi-jobwerknemers in de horeca toegekende flexiloon en flexivakantiegeld mogen niet in de berekeningsgrondslag van het in 2017 te betalen vakantiegeld worden opgenomen, aangezien de werkgever het flexivakantiegeld samen met het flexiloon dient te betalen.

 

Bron: Circulaire nr. 2017/C/29 van 27 april 2017 over de als beroepskosten aftrekbare bedragen geboekt in balansen afgesloten op 31.12.2016, voor de uitbetaling van het vakantiegeld van het personeel in 2017.

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.