Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Nieuwe Vlaamse aanwervingspremie voor langdurig werkzoekenden

Vanaf 1 januari 2017 zal de RSZ-vermindering voor de aanwerving van langdurig werkzoekenden net als de werkuitkering Activa voor Vlaanderen afgeschaft worden.

 

Op 2 december 2016 besliste de Vlaamse Regering om werkgevers die een langdurig werkzoekende in dienst nemen een aanwervingspremie toe te kennen.

 

Mensen die al lang werkzoekend zijn, hebben het soms moeilijk om hun loopbaan opnieuw te lanceren. Om daaraan te verhelpen, ontwikkelde de Vlaamse Regering al het concept van de tijdelijke werkervaring via opleidingen en stages. Om werkgevers te stimuleren om deze langdurig werkzoekenden een arbeidsovereenkomst te geven, werkte minister van Werk Philippe Muyters een nieuwe Vlaamse aanwervingspremie in twee fases uit.

 

Werkgevers die vanaf 1 januari 2017 een langdurig werkzoekende aanwerven, zullen hiervoor vanaf volgend jaar een eerste schijf van 1250 euro uitbetaald krijgen na drie maanden tewerkstelling. Na twaalf maanden tewerkstelling kan de werkgever een tweede schijf van 3000 euro bekomen.

 

Om recht te geven op deze aanwervingspremie moet de werkzoekende wel minstens 2 jaar ingeschreven zijn als niet-werkend werkzoekende bij de VDAB en moet de werkzoekende tussen 25 en 54 jaar oud zijn.

 

Deze maatregel werd nog niet gepubliceerd in het Staatsblad. Wij houden u uiteraard verder op de hoogte zodra de definitieve tekst gepubliceerd is.

 

Bron: Persbericht minister Philippe Muyters dd. 2 december 2016.

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.