Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Ook de fiscus verhoogt de maximumbedragen voor geschenken aan werknemers

Voor bepaalde gelegenheden kan u uw werknemers een geschenk vrij van sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing toekennen. Welke maximumbedragen moet u respecteren als u uw werknemers wil belonen met een extra geschenk?

De maximumbedragen voor het toekennen van geschenken vrij van RSZ werden verhoogd door een Koninklijk Besluit van 3 juli 2018. Hierdoor kan voor de RSZ een geschenk van maximum € 40 per werknemer per jaar gegeven worden ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar. Dit bedrag kan vermeerderd worden met € 40 per kind ten laste.

Tot nu toe waren de fiscale maximumbedragen echter nog niet verhoogd, zodat in de praktijk het maximale vrijgestelde bedrag voor eindejaarsgeschenken toch nog beperkt bleef tot € 35 per werknemer per jaar, vermeerderd met € 35 per kind ten laste.

Een fiscale circulaire van 5 december 2018 zorgt nu op de valreep toch nog voor een harmonisering van de fiscale en sociale bedragen met ingang van 1 januari 2018.

Om geschenken vrij van RSZ en belastingen toe te kennen aan uw werknemers, gelden voortaan de volgende maximumbedragen:

Gelegenheid

Vorige bedragen

Nieuwe bedragen

Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar

€ 35 per jaar en per werknemer, eventueel te verhogen met € 35 per kind ten laste

€ 40 per jaar en per werknemer, eventueel te verhogen met € 40 per kind ten laste

Eervolle onderscheiding

€ 105

€ 120 per jaar en per werknemer

Pensionering

€ 35 per volledig dienstjaar, met een minimum van € 105 en een maximum van € 875

€ 40 per volledig dienstjaar, met een minimum van € 120 en een maximum van € 1.000

Huwelijk of verklaring wettelijk samenwonen

€ 200

€ 245

Bronnen: Circulaire 2018/C/125 van 5/12/2018 over geschenken in natura, in speciën of in de vorm van betaalbons en K.B. van 3 juli 2018 tot wijziging van artikel 19, §2, 14°, van het KB van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, B.S. 6 juli 2018.

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.