Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Opgelet voor sancties indien u niet meewerkt aan re-integratie zieke werknemers

Eind 2016 werd het ‘re-intregratietraject’ voor zieke werknemers ingevoerd. Bedoeling van de regering was om zo veel mogelijk zieke werknemers terug aan het werk te krijgen door hen aangepast of ander werk te laten doen, al dan niet tijdelijk.Het meewerken aan dergelijk traject is op dit moment echter nog niet afdwingbaar. Daarom heeft de regering eind maart een akkoord gesloten over de responsabilisering van werkgevers en zieke werknemers in het kader van hun herinschakeling. Indien er te weinig inspanningen geleverd worden om de re-integratie te doen slagen, kunnen er met andere woorden sancties opgelegd worden.

 

Sancties

 

Een werkgever die onvoldoende inspanning levert, kan een boete oplopen van € 800 per tekortkoming.

Een werknemer die zonder geldige reden weigert mee te werken aan zijn re-integratie, kan 5 tot 10% van zijn ziekte-uitkering verliezen gedurende één maand. De vermindering van 5% zal toegepast kunnen worden wanneer de werknemer bv. een vragenlijst niet invult. De sanctie van 10% kan dan weer toegepast worden wanneer de werknemer bv. niet opdaagt voor een gesprek over zijn re-integratie.

 

Uitzonderingen

 

Wanneer een zieke werknemer geen ‘restcapaciteit’ meer heeft om aangepast of ander werk te doen, dan riskeren de werknemer en zijn werkgever uiteraard niets.

Wanneer een werkgever voldoende inspanningen heeft gedaan om aangepast of ander werk te bezorgen, maar dit onmogelijk is in de onderneming én hij dit kan motiveren, dan zullen er ook geen sancties opgelegd worden.

 

Ondernemingen met minder dan 50 werknemers zijn voorlopig nog vrijgesteld van bovenstaande regelgeving. Na één jaar zal er wel een evaluatie komen van de ondernemingen die tussen 20 en 50 werknemers tewerkstellen om na te gaan of daar problemen zijn voorgevallen op het gebied van herinschakeling.

 

Inwerkingtreding

 

Alvorens de sancties kunnen opgelegd worden, dient de betrokken wetgeving nog eerst aangepast te worden. Van zodra dit gebeurd is, houden wij u hier zeker van op de hoogte.

 

Bron: persbericht van 31 maart 2017, www.deblock.belgium.be.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.