Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Pas op bij overmatig gebruik van economische werkloosheid: extra bijdrage

Pas op bij overmatig gebruik van economische werkloosheid: extra bijdrage

 

Al enkele jaren  worden ondernemingen die te veel gebruik maken van tijdelijke werkloosheid om economische redenen gesanctioneerd met de betaling van een bijzondere bijdrage wanneer het aantal dagen werkloosheid een bepaalde grens overschrijdt.

Omdat de berekeningswijze en de frequentie van de inning van deze bijzondere bijdrage sinds het eerste kwartaal van 2017 grondig veranderd is, willen wij u de nieuwe berekeningsregels in herinnering brengen.

 

Maakt u regelmatig gebruik van economische werkloosheid voor uw werknemers, dan doet u er dus goed aan om deze grenzen zelf regelmatig te controleren, om te vermijden dat u deze extra bijdrage zal moeten betalen.

 

Voortaan moet u rekening houden met de volgende regels:

 

  • de berekening en inning van de responsabiliseringsbijdrage gebeurt niet meer via een jaarlijks debetbericht, maar via de gewone kwartaalaangifte;

 

  • de referteperiode is niet langer het voorgaande kalenderjaar, maar het lopende kwartaal en de 3 voorafgaande kwartalen;

 

  • om de kwartaalaangifte te berekenen worden alle dagen economische werkloosheid tijdens het aangiftekwartaal in rekening gebracht (tot en met 2016 werden enkel de dagen economische werkloosheid > 110 dagen in rekening gebracht);

 

  • het dagbedrag van de bijdrage is een vast bedrag in functie van het totaal aantal dagen economische werkloosheid gedurende het aangiftekwartaal en de 3 daaraan voorafgaande kwartalen:

 

€ 20 voor alle dagen indien totaal tijdens referteperiode > 110 en ≤ 130;

€ 40 voor alle dagen indien totaal tijdens referteperiode > 130 en ≤ 150;

€ 60 voor alle dagen indien totaal tijdens referteperiode > 150 en ≤ 170;

€ 80 voor alle dagen indien totaal tijdens referteperiode > 170 en ≤ 200;

€ 100 voor alle dagen indien totaal tijdens referteperiode > 200.

Een praktisch voorbeeld om de nieuwe berekeningswijze te verduidelijken:

> aantal dagen economische werkloosheid van een werknemer:

02/2016: 55 dagen

03/2016: 15 dagen

04/2016: 43 dagen

01/2017: 35 dagen

> som van de dagen EW voor de werknemer aangegeven in deze 4 kwartalen = 148 dagen DUS overschrijding van 110 dagen (dus bijdrage verschuldigd)

> 148 dagen situeert zich in de tranche > 130 en ≤ 150 dagen DUS kwartaalbijdrage verschuldigd voor 01/2017: 35 dagen x € 40/dag = € 1.400

Opmerking: voor de bouwsector verandert de berekeningswijze van de bijzondere bijdrage bij overmatig gebruik van economische werkloosheid niet! De jaarlijkse berekening voor de bouw zal in 2017 opnieuw gebeuren op identieke wijze als de vorige jaren.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.