Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

PC 111 : Vernieuwde Metalbadges vanaf januari 2017

Vanaf januari 2017 zullen nieuwe Metalbadges worden uitgegeven die de oude Metalbadges zullen vervangen. De oude zijn vanaf januari 2017 dan niet langer geldig en kunnen na ontvangst van de nieuwe terugbezorgd worden aan het FBZMN of u kan ze vernietigen.

De vernieuwde Metalbadge is uitgerust met een chip, die, indien u dit wenst, kan gebruikt worden voor de Aanwezigheidsregistratie op werven (CheckIn@Work). Wenst u daar gebruik van te maken, dan dient u contact op te nemen met één van de door het FBZMN erkende integratoren. De meest recente lijst van erkende integratoren en de algemene voorwaarden rond het gebruik van de Metalbadge kan u altijd vinden op de website www.fondsmet.be onder de rubriek “Metalbadge”.

De Metalbadge mag onder geen enkel beding voor andere doeleinden of toepassingen gebruikt worden en er mag uitsluitend met de door het FBZMN erkende integratoren gewerkt worden.

De Metalbadge blijft tevens een persoonlijk visueel identificatiemiddel voor iedere metaalarbeid(st)er die hij/zij zichtbaar dient te dragen tijdens het uitvoeren van de beroepsactiviteit buiten de fabrieksmuur/grond.

Op onze website heeft u een overzicht van alle Metalbadges die voor uw onderneming in omloop zijn, en die zodoende zullen worden vervangen. Indien bepaalde Metalbadges, om welke reden dan ook niet meer nodig zijn, vragen wij u deze op de website van het FBZMN te deactiveren(*) of dit onmiddellijk aan het FBZMN te laten weten via metalbadge@fondsmet.be.

Bron: Fonds Metaal - www.fondsmet.be

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.