Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

PC 118 (Voedingsnijverheid, incl. bakkerijen) – Twee jaarlijkse premies in december

a)            Nieuwe omzettingsmogelijkheid jaarlijkse premie van 80 EUR

Sinds 1/1/16 wordt een jaarlijkse brutopremie van 80 EUR toegekend. De modaliteiten van toekenning zijn dezelfde als de eindejaarspremie..

In ondernemingen waar in 2016 een brutopremie van 80 EUR werd uitbetaald, kan deze premie vóór 25/12/17 opnieuw omgezet worden in een gelijkaardig voordeel. Dit dient echter door afsluiting van een ondernemingsCAO te gebeuren. ???

b)           Jaarlijkse premie van 55 EUR

Vanaf 2017 is een bijkomende premie van 55 EUR  voorzien in de maand december.

Er is een mogelijkheid tot het sluiten van een ondernemingscao om invulling te geven aan de enveloppe van 0,2% voor de periode 2017-2018.

Indien op bedrijfsvlak geen invulling werd gegeven via een ondernemingscao vóór 25/12/17 moet een jaarlijkse brutopremie van 55 EUR worden toegekend. De toekenningsmodaliteiten en het tijdstip van betaling zijn dezelfde als die van de eindejaarspremie.

De eerste referentieperiode voor de toekenning van deze premie vat aan op 1/1/17 en eindigt op 31/12/17.

Begin 2019 zal de toepassing van deze brutopremie door de sociale partners geëvalueerd worden. 

 

Behoudens tegenbericht vóór 31/12/2017 zullen wij de premies (80 EUR+ 55 EUR) berekenen samen met het loon van de maand december 2017

 

Bron: CAO Nationaal akkoord 29/6/15, reg. nr. 129450/CO/118, neergelegd op 30/6/15, geldig van 1/1/15 voor onbepaalde duur en cao 15/9/15, reg. nr. 130431/CO/118, geldig van 1/1/16 voor onbepaalde duur, cao 13/6/17, reg.nr. 140181/CO/118, neergelegd op 20/6/17, geldig van 1/1/17 voor onbepaalde duur.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.