Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

PC 124 (bouwsector) - Overhandig vanaf september 2020 opnieuw een C3.2A BOUW

De bouwsector beveelt aan om aan alle arbeiders een C3.2A BOUW te overhandigen vanaf 1/9/2020 (zelfs indien definitief beslist zou worden dat de controlekaart achteraf toch niet ingediend moet worden). Dus ook voor de arbeiders tewerkgesteld in de hard getroffen ondernemingen en sectoren. Ook de RSZ zal bij het indienen van een Dimona de aangifte weigeren als het nummer van de controlekaart ontbreekt.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.