Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

PC 124, PSC 140.01 en PSC 140.03 vrijgesteld van de startbaanverplichting

Bepaalde sectoren zijn vrijgesteld van de startbaanverplichting. Dit werd bekendgemaakt aan de hand van 3 Ministeriële besluiten die in het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2016 verschenen. De startbaanverplichting is de verplichting voor ondernemingen om een bepaald aantal werknemers jonger dan 26 jaar in dienst te nemen. Sectoren kunnen onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling van deze startbaanverplichting bekomen.

 

Met ingang van 1 januari 2016 wordt een vrijstelling toegekend voor de volgende sectoren:

 

  • PC 124.00 (bouwbedrijf);

 

  • PSC 140.01 (autobussen en autocars);

 

  • PSC 140.03 (wegvervoer en logistiek voor rekening van derden).

 

De vrijstelling geldt voor de drie sectoren voor de periode van 1 januari 2016 tot 31 december 2017. Werkgevers die voor hun arbeiders onder één van deze sectoren vallen, zijn volledig vrijgesteld van de verplichting om nieuwe werknemers in dienst te nemen met een startbaanovereenkomst.

 

Bronnen: Ministerieel besluit van 21 oktober 2016 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werknemers vallen onder de bevoegdheid van het paritair subcomité voor de autobussen en autocars; Ministerieel besluit van 21 oktober 2016 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werknemers vallen onder de bevoegdheid van het paritair subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden; Ministerieel besluit van 21 oktober 2016 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het paritair comité voor het bouwbedrijf, B.S. 31 oktober 2016.

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.