Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

PC 132/PC 144/PC 145 – Flitscontroles groene sectoren in juni 2021

Op de website van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) werd recent gemeld dat er in het kader van de uitvoering van het Actieplan Sociale Fraudebestrijding 2021 in de maand juni 2021 (in plaats van juli 2021 zoals eerder aangekondigd) een nationale flitscontrole georganiseerd wordt in de groene sectoren.

Deze flitscontroles hebben vooral een informatief en preventief karakter en worden daarom op voorhand aangekondigd op de website van de SIOD en meegedeeld aan de sociale partners. Dit neemt echter niet weg dat de inspectiediensten, bij vaststelling van zwaarwichtige inbreuken, ook tijdens deze flitscontroles kordaat zullen optreden en waar nodig verbaliseren.

De gewone, onaangekondigde controles zullen uiteraard onverminderd blijven doorgaan en zware sociale fraude zal streng worden aangepakt.

De SIOD stelt een specifieke checklist voor de groene sectoren ter beschikking. Deze checklist geeft een handig overzicht van de documenten die de inspectiediensten bij een controle kunnen opvragen. Aangezien de sociaal inspecteurs tijdens de flitscontrole blijvend aandacht besteden aan de COVID19 -maatregelen heeft de SIOD in dit kader ook een bijkomende checklist COVID19 (sanitaire maatregelen) opgemaakt.

Opgelet: De flitscontroles in de groene sectoren krijgen dit jaar ook een Europese dimensie. De Europese Arbeidsautoriteit (ELA) voert in 2021 een campagne inzake de seizoensarbeid (met specifieke focus op de agri-food sector). In dit kader heeft ELA aan alle lidstaten gevraagd om in de periode juni – september specifieke controles in deze sector te organiseren. De focus zal voornamelijk gelegd worden op zwartwerk, verblijfs- en arbeidsvergunningen en de van toepassing zijnde COVID19 – maatregelen. Bijkomende informatie m.b.t. de ELA – campagne kunt u ook hier terugvinden.

Bron: www.siod.belgie.be.

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.