Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

PC 200 (Aanvullend paritair comité voor de bedienden) – Loonplafond privé-vervoerskosten stijgt

In PC 200 is de werkgever verplicht voor het openbaar vervoer tussen te komen voor gelijk welke bediende ongeacht de hoogte van het loon.

 

Voor het privé-vervoer komen enkel bedienden in aanmerking waarvan het jaarlijks brutoloon niet meer bedraagt dan 24.000 EUR. Vanaf 1 juli 2014 werd dit bedrag op 26.250 EUR gebracht. Vanaf 1 januari 2018 wordt dit bedrag op 27.750 EUR gebracht.

 

Interpretatie van de sector is dat deze loongrens niet geproratiseerd moet worden voor deeltijdse werknemers.

 

Omdat het plafond verhoogd is, komen er dus eventueel meer werknemers in aanmerking voor de tussenkomst.

 

Voorbeeld: Stel uw werknemer had in 2017 een gemiddeld bruto maandloon van ongeveer 2.092 EUR. Zijn bruto jaarloon was in 2017 gelijk aan ongeveer 27.196 EUR. Aangezien het loonplafond in 2017 gelijk was aan 26.250 EUR, diende de werkgever niet tussen te komen in de kosten van zijn privé-vervoer.

 

Uw dossierbeheerder zal contact met u opnemen indien de stijging een invloed kan hebben op uw tussenkomst in de vervoerskosten van uw werknemer(s). Indien u echter al voordien reeds in een tussenkomst voorzag voor het privé-vervoer terwijl dit eigenlijk niet verplicht was, zullen wij nog steeds een tussenkomst aanrekenen, behoudens tegenbericht.

 

Bron: cao 6/7/17, reg. nr. 140539/CO/200, geldig van 1/1/18 voor onbepaalde duur

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.