Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

PC 200: ecocheques 2017 kunnen omgezet worden in een gelijkwaardig voordeel

Wanneer u bedienden tewerkstelt in PC 200, Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden, dan zullen zij ook in 2017 opnieuw recht hebben op ecocheques. De CAO betreffende de ecocheques die gesloten werd in PC 200 is immers van onbepaalde duur.

 

Indien u dit jaar aan uw bedienden van PC 200 ecocheques heeft toegekend, heeft u de mogelijkheid om de ecocheques voor 2017 om te zetten in een gelijkwaardig voordeel (bv. een verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques, groepsverzekering, enz.). Dit moet dan wel gebeuren vóór 31 oktober 2016.

Voor nieuwe ondernemingen die volgend jaar voor de eerste keer ecocheques zouden moeten toekennen, moet de omzetting gebeurd zijn vóór 31 mei 2017.

U bent natuurlijk niet verplicht om iets te ondernemen. Wordt er geen afwijking ingevoerd vóór deze data, dan blijft het suppletieve sectorale stelsel van de ecocheques van toepassing voor de bedienden van PC 200.

In ondernemingen met een syndicale vertegenwoordiging van de bedienden gebeurt de omzetting via een schriftelijk akkoord met de syndicale vertegenwoordiging. In ondernemingen zonder syndicale vertegenwoordiging kan de omzetting gebeuren via een voorafgaandelijke informatie door de werkgever aan de bedienden.

 

Mocht u beslissen om voor uw bedienden van PC 200 gebruik te maken van deze nieuwe mogelijkheid tot omzetting van de ecocheques, dan maakt u hierover best een schriftelijk document op voor de betrokken bedienden.

 

Gelieve ons hiervan dan ook op de hoogte te brengen zodat wij hiermee rekening kunnen houden bij de boekingen van de ecocheques in mei 2017.

 

Bron: Collectieve arbeidsovereenkomst dd. 9 juni 2016 betreffende de ecocheques gesloten binnen PC 200.

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.