Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

PC 201 – Nieuwe functieclassificatie, afschaffing jongerenbarema’s en invoering studentenbarema

Binnen de sector van de zelfstandige kleinhandel (PC 201) zijn er vanaf 1 januari 2018 enkele wijzigingen van kracht.

Vanaf 1 januari 2018 zal zowel het administratief personeel als het verkooppersoneel na 6 maanden tewerkstelling automatisch overgaan van categorie 1 naar categorie 2; en dit ongeacht of ze met meer of minder dan 20 werknemers zijn. Voordien was dit vaak slechts na 12 maanden. De werknemers gaan vanaf 2018 dus sneller over naar categorie 2 en ontvangen sneller een hoger loon.

Ook worden de sectorale jongerenbarema’s van 16 tot en met 20 jaar afgeschaft. De afschaffing slaat enkel op de sectorale jongerenbarema’s. Bedrijfsbarema’s voor -21-jarigen blijven behouden op voorwaarde dat zij minstens even hoog zijn als de nieuwe sectorale barema’s. De afschaffing van de sectorale jongerenbarema’s geldt niet voor werknemers onder studentenstatuut (de werknemers verbonden met een arbeidsovereenkomst voor tewerkstelling van studenten) of leercontract. Voor studenten wordt een apart barema ingevoerd.

Bron: CAO 4/9/17, reg.nr. 142093, geldig vanaf 1/8/17 voor onbepaalde duur

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.