Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

PC 201 (zelfstandige kleinhandel) – Zondagsarbeid kan voortaan vanaf 16 jaar

In principe is zondagsarbeid verboden. Het is pas toegelaten op basis van een wettelijke uitzondering of op basis van een specifiek Koninklijk Besluit.  

In de sector van de distributie zijn er afwijkingen voorzien om de tewerkstelling op zondag mogelijk te maken. Het gaat over de volgende paritaire comités:

  • PC 201: Zelfstandige kleinhandel
  • PC 202: Kleinhandel in voedingswaren
  • PC 311: Grote kleinhandelszaken
  • PC 312: Warenhuizen

Vroeger was voorzien dat jeugdige werknemers (< 18 jaar) niet mochten worden ingeschakeld voor tewerkstelling op zondag in de distributiesectoren.

Via de Koninklijke Besluiten die op 16 april 2018 gepubliceerd werden, heeft u in de 4 hierboven vermelde sectoren voortaan ook de mogelijkheid om jeugdige studenten (vanaf 16 jaar) in te schakelen voor het werken op zondag.

Bron : 
KB30 maart 2018 waarbij ondernemingen die onder het paritair comité voor zelfstandige kleinhandel ressorteren de toelating wordt verleend om sommige jeugdige werknemers op zondag tewerk te stellen,  BS 16 april 2018; KB 30 maart 2018 waarbij ondernemingen die onder het paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren , de toelating wordt verleend om sommige jeugdige werknemers op zondag tewerk  te stellen, BS 16 april 2018; KB 30 maart 2018 waarbij ondernemingen die onder het paritair comité voor de grote kleinhandelszaken ressorteren, de toelating wordt verleend om sommige jeugdige werknemers op zondag tewerk te stellen, BS 16 april 2018; KB 30 maart 2018 waarbij ondernemingen die onder het paritair comité voor de warenhuizen ressorteren , de toelating wordt verleend om sommige jeugdige werknemers op zondag tewerk te stellen, BS 16 april 2018.

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.