Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

PC 209 (bedienden metaal) – Is uw onderneming in regel met het Pensioenfonds Bedienden Metaal?

Sinds 11 juni 2001 is in alle ondernemingen waar er vóór die datum nog geen was, een extralegaal pensioen ingesteld. Hetzelfde geldt voor ondernemingen die na die datum hun eigen extralegaal pensioen hebben stopgezet. De Inrichter van dit aanvullend pensioen is de vzw Aanvullend Pensioen Bedienden Metaal (A. Reyerslaan 80, 1030 Brussel).

Sinds 1 januari 2017 is het Sociaal Fonds voor de bedienden metaal-BIS-Fonds voor Bestaanszekerheid, afgekort SFBM-BIS, aangeduid als inrichter. Ondernemingen die pas vanaf 1 januari 2007 onder het PC 209 ressorteren en kiezen voor de opting out, omdat zij een eigen minstens gelijkwaardig aanvullend pensioenstelsel hebben/inrichten, dienen dit aan de Inrichter (i.p.v. de voorzitter van het PC) mee te delen. Sinds 1 april 2011 zijn er geen nieuwe opting outs meer mogelijk.

Gezien bovenstaande en gelet op het feit dat er via het Sociaal Fonds Bedienden Metaal (SFBM) bijdragen worden geïnd voor de solidariteitsprestaties in het kader van het Pensioenfonds Bedienden Metaal enerzijds en er anderzijds ook een opbouw per bediende wordt opgemaakt, is het van het grootste belang dat uw onderneming in regel is met het Pensioenfonds Bedienden Metaal om de rechten van uw bedienden te vrijwaren!

Indien uw onderneming hiermee nog niet in orde is, raden we u stellig aan contact op te nemen met Integrale. Integrale is de verzekeringsmaatschappij, aangesteld door de inrichter, voor het beheer van het sectoraal aanvullend pensioen.

U kan Integrale contacteren via volgend mailadres: PC209@integrale.be of via post:

Integrale

T.a.v. dienst Paritair Comité 209

Place Saint-Jacques 11

4000 Luik

Het pensioenfonds Bedienden Metaal zal u vervolgens contacteren teneinde uw dossier te regulariseren.

Bronnen: cao 24/9/07, geldig vanaf 1/1/07 voor onbepaalde duur, van toepassing op alle bedienden, inclusief kaderleden, gewijzigd door cao 4/7/11, geldig vanaf 1/1/11 voor onbepaalde tijd en cao 5/3/12 tot wijziging reglement van de pensioenverzekering, geldig van  1/4/12 voor onbepaalde tijd, vervangen door cao 10/7/13, geldig van 1/1/13 voor onbepaalde tijd, CAO 4/11/13, geldig van 1/1/14 voor onbepaalde duur en Sectoraal akkoord 14/3/14, geldig van 1/1/14 voor onbepaalde duur, nationaal akkoord 9/11/15, reg.nr. XXXXXX/CO/209, geldig van 1/1/15 voor onbepaalde duur, cao 4/7/16, reg.nr. 134523/CO/209, neergelegd op 10/8/16, geldig van 1/1/16 voor onbepaalde duur, cao 13/11/17, reg.nr. 144393/CO/209, geldig van 1/1/17 voor onbepaalde duur.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.