Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

PC 209 (bedienden metaal) – Onderrichting betreffende opbouw solidariteitsprestaties

Volgende solidariteitsuitkeringen binnen het PC 209 werden vastgelegd:

1. Economische werkloosheid

  • 1 EUR/dag tijdelijke economische werkloosheid
  • Startdatum 01/01/2017

Aangezien deze solidariteitsprestatie retroactief wordt ingevoerd vanaf 01/01/2017 en het SFBM-bis nog niet beschikt over de nodige middelen om deze gegevens over 2017 op te halen via de KSZ, zal het SFBM-bis de werkgevers van PC 209 bevragen over de dagen tijdelijke werkloosheid om economische redenen, individueel per bediende in haar onderneming over het jaar 2017.

=> Opdracht aan de werkgever binnen PC 209: Ga naar de website www.fonds209.be – opbouw solidariteit – aangifte tijdelijke werkloosheid. U kan de aangifte online invullen of het aanvraagformulier downloaden, invullen en aan het SFBM-bis bezorgen: per post (Galerie Ravenstein Galerij 27 b 7, 1000 BRUSSEL) – per mail solid@fonds209.be – per fax 02 706 99 99. LET OP! Zelfs indien er geen enkele bediende tijdelijk werkloos is geweest in de onderneming in 2017 vraagt men de onderneming toch dit zo aan het SFBM-bis te melden.

2. Langdurige ziekte (excl. arbeidsongeval en beroepsziekte)

  • 35 EUR voor de 1e begonnen maand na de volledige periode van gewaarborgd loon (= 30 kalenderdagen)
  • 20 EUR vanaf de 2e begonnen maand na de volledige periode van gewaarborgd loon (= 30 kalenderdagen) tot en met de 14e maand.
  • Startdatum 01/01/2017

Aangezien deze solidariteitsprestatie retroactief wordt ingevoerd vanaf 01/01/2017 en het SFBM nog niet beschikt over de nodige middelen om deze gegevens over 2017 op te halen via de KSZ, zal het SFBM de werkgevers van het PC209 bevragen over de maanden ziekte na gewaarborgd loon, individueel per bediende in haar onderneming over het jaar 2017.

=> Opdracht aan de werkgever binnen PC 209: Ga naar de website www.fonds209.be – opbouw solidariteit – aangifte ziekte: u kan de aangifte online invullen of het aanvraagformulier downloaden, invullen en aan het SFBM-bis bezorgen: per post (Galerie Ravenstein Galerij 27 b 7, 1000 BRUSSEL) – per mail solid@fonds209.be – per fax 02 706 99 99. LET OP! Zelfs indien er geen enkele bediende arbeidsongeschikt is geweest in de onderneming in 2017 (langer dan het gewaarborgd loon van 30 kalenderdagen) vraagt men de onderneming toch dit zo aan het SFBM-bis te melden.

3. Overlijden van de bediende tijdens de beroepsloopbaan

  • 1.000 EUR bijkomend kapitaal
  • Startdatum 01/01/2017

Aangezien ook deze maatregel wordt ingevoerd met terugwerkende kracht vanaf 01/01/2017 en het SFBM-bis nog niet beschikt over de nodige middelen om deze gegevens over 2017 op te halen via de KSZ, zal het SFBM-bis de werkgevers van het PC209 bevragen over de bedienden in haar onderneming dewelke in het jaar 2017 overleden zijn.

=> Opdracht aan de werkgever binnen PC 209: Zodra de werkgever weet heeft van een overlijden van een nog actieve bediende, dient hij het SFBM-bis hiervan op de hoogte te stellen: Ga naar www.fonds209.be –> opbouw solidariteit –> aangifte overlijden tijdens beroepsloopbaan: u kan de aangifte online invullen of het aanvraagformulier downloaden, invullen en aan het SFBM-bis bezorgen: - per post (Galerie Ravenstein Galerij 27 b 7, 1000 BRUSSEL) – per mail solid@fonds209.be – per fax 02 706 99 99. Gevraagd wordt ook de in 2017 tijdens hun loopbaan overleden bedienden aan het SFBM-bis mede te delen.

Het SFBM vraagt de werkgevers PC 209 het nodige gevolg aan deze richtlijn te geven. Het SFBM houdt zich het recht voor deze aangifte(s) te controleren met de RSZ-gegevens.

Bron: http://www.fonds209.be

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.