Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

PC 302 (Horeca) – 360 vrijwillige overuren per kalenderjaar mogelijk

De wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk wijzigt de overurenreglementering in de sector van de horeca.

De wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk creëerde een systeem van vrijwillige overuren, waarbij een werknemer vrijwillig 100 overuren kan presteren per kalenderjaar, met een mogelijkheid om dit quotum op te trekken tot 360 uren via een collectieve arbeidsovereenkomst. Deze overuren geven in principe recht op overloon.

De wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk trekt nu dit quotum van 100 uren automatisch op tot 360 uren voor de sector van de horeca, met andere woorden rechtstreeks op basis van de wet en dus zonder dat een collectieve arbeidsovereenkomst moet worden gesloten. Voorwaarde is wel dat er gebruik wordt gemaakt van de zgn. witte kassa. Bovendien worden deze overuren vrijgesteld van de betaling van overloon (‘goedkope overuren’).

Bron : Wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk - hoofdstuk 14.   

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.