Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

PC 302: Ook geen cashbetaling meer aan studenten, extra’s en flexi’s vanaf 2 februari 2017

Conform onze nieuwsflash d.d. 8 september 2016, meldden we al dat loon niet meer cash uitbetaald kon worden vanaf 1 oktober 2016. Wij vermeldden daarbij ook dat het loon in de toekomst nog enkel van hand tot hand kan worden uitbetaald als deze mogelijkheid voorzien is in een sectorale cao of door een impliciet sectoraal akkoord of sectoraal gebruik. Ook binnen PC 302 werd hiervoor onderhandeld.

Op 16 november 2016 hebben de sociale partners vergaderd in de schoot van PC 302 voor het hotelbedrijf evenwel akte genomen van de gemotiveerde verwerping volgend op de kennisgeving vanwege de federatie "HORECA Vlaanderen" van het bestaan van een sectoraal gebruik betreffende de uitbetaling van het loon van hand tot hand tussen de werkgevers en de occasionele werknemers (studenten, gelegenheidswerknemers en werknemers tewerkgesteld binnen het kader van een flexi-jobarbeidsovereenkomst) binnen dit paritair comité .

Bijgevolg zal de uitbetaling van het loon van hand tot hand aan deze occasionele werknemers niet meer toegestaan zijn na verloop van een termijn van twee maanden te rekenen vanaf deze bekendmaking van de gemotiveerde verwerping van het sectoraal gebruik – zijnde vanaf 2 februari 2017.

Bron: http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=44683

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.