Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

PC 308 ‘voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie’ wellicht opgeheven

De minister van Werk laat weten dat hij overweegt om voor te stellen om het ‘Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie’ (PC 308) op te heffen op 1 oktober 2017.

 

Eerder liet de FOD Werkgelegenheid via een gelijkaardig bericht weten dat de benaming en het bevoegdheidsgebied van het ‘Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie’ (PC 308) en het ‘Paritair Comité voor de banken’ (PC 310) zou worden aangepast.

Uit een toelichting bleek toen dat deze aanpassingen er zouden komen omwille van de evolutie van de financiële sector. De sociale partners van het PC 308 wensen een toenadering tot het PC 310, zo klinkt het. Het nieuwe bericht gaat nu nog een stap verder en kondigt de opheffing van het PC 308 aan. Afwachten dus.

 

Let op! Het verschijnen van dit soort berichten in het Belgisch Staatsblad is slechts een eerste stap. De aanpassingen zijn pas een feit op het moment dat ze officieel in werking treden.

 

Bron:  Bericht van 18 mei 2017 betreffende de opheffing van een paritair comité, BS 18 mei 2017

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.