Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

PC 308 ‘voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie’ wellicht opgeheven

 

In het Belgisch Staatsblad van 23 juni 2017 konden we lezen dat het toepassingsgebied van het paritair comité nr. 308, dit is het paritair comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, zal worden gewijzigd.

 

Opheffing in 2 fasen

 

De aanpassing van het toepassingsgebied gebeurt in twee fasen gebeuren.

 

Op 1 juli 2017 zijn de spaarbanken overgegaan naar het paritair comité nr. 310 voor de banken. De overige ondernemingen blijven nog tot 30 september 2017 behoren tot paritair comité nr. 308.

 

Op 1 oktober 2017 zal het paritair comité nr. 308 dan volledig worden opgeheven. De werkgevers en werknemers die op dat ogenblik nog onder dit paritair comité vallen, zoals de woningfondsen, zullen dan verhuizen naar paritair comité nr. 100 (voor de arbeiders) of nr. 200 (voor de bedienden).

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.