Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

PC 313 (Apotheken en tariferingsdiensten) – Omzetting mogelijk van de nieuwe jaarlijkse premie in een gelijkwaardig voordeel

In onze infoflash d.d. 6/3/2018 hebben we u reeds de algemene informatie bezorgd aangaande het tewerkstellingsakkoord van 2017-2018 voor apotheken en tariferingsdiensten. Daarin vermeldden we ook dat er een extra recurrente jaarlijkse premie van 352 EUR (bovenop de reeds bestaande premie van 250 EUR sinds 2016) wordt voorzien voor de werknemers. In deze infoflash gaan wij hier nog even dieper op in en lichten we u in over de mogelijkheid om die premie om te zetten in een gelijkwaardig voordeel.

Extra recurrente jaarlijkse brutopremie van 352 EUR vanaf 2018

Voor een voltijdse werknemer bedraagt de premie 352 EUR. Voor deeltijds tewerkgestelde bedienden wordt de premie toegekend pro rata het deeltijdse arbeidsregime.

De premie is betaalbaar voor 31 december. Deze premie, is net zoals de bestaande premie van 250 EUR uitbetaalbaar 2x per jaar. De ene helft van de premie wordt toegekend op 1 juli en de andere helft op 31 december.

Er wordt rekening gehouden met volgende gelijkstellingen: wettelijke feestdagen, anciënniteitsverlof, recuperatiedagen, klein verlet, de vormingsdagen en jaarlijkse vakantie.

Studenten openen geen recht op de premie.

Omzetting in gelijkwaardig voordeel

De reeds bestaande premie van 250 EUR kan u, tenzij u dit vorig jaar reeds omgezet heeft, niet meer omzetten naar een verhoging maaltijdcheques of ecocheques. U kan het voordeel voor 1 juli 2018 nog wel omzetten naar een verhoging van de premie groepsverzekering.

De bijkomende jaarlijkse premie van 352 EUR (toe te kennen vanaf 2018) kan u vóór 1 juli 2018 natuurlijk wel nog steeds omzetten in (bijkomende) maaltijd- of ecocheques, dit evenwel op voorwaarde dat de maximale waarde van 8 EUR/maaltijdcheque of 250 EUR ecocheques/jaarbasis nog niet werd bereikt. Hiertoe dient u vóór 1 juli een bedrijfsakkoord af te sluiten. HDI vzw zal u daarom binnenkort een model van bedrijfsakkoord bezorgen. Indien u hiermee de premie wil omzetten in een gelijkwaardig voordeel, dient u ons dit model ingevuld en ondertekend terug te bezorgen.

Behoudens tegenbericht van de werkgever vóór 15/06/2018 zal HDI vzw de nieuwe brutopremie opnemen in de loonverwerkingen van juni 2018.

Bron: CAO 1 februari 2016 nr. 132540/CO/313,neergelegd op 06/04/2016 (1 januari 2016 voor onbepaalde duur); CAO 20 december 2017, nr. 144858/C0/313, neergelegd op 02/03/2018 (1 januari 2018 voor onbepaalde duur).

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.