Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

PC 330 - Nieuwe functieclassificatie en nieuw loonmodel

Op 11 december 2017 ondertekenden de sociale partners van PC 330 twee collectieve arbeidsovereenkomsten: eentje over de implementatie van de nieuwe sectorale functieclassificatie en eentje over het nieuwe loonmodel.

 

Toepassingsgebied

De nieuwe cao’s zijn van toepassing op:

  • de inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn, met uitzondering van de categorale ziekenhuizen;
  • de forensisch-psychiatrische centra;
  • de medisch-pediatrische centra:
  • de thuisverpleging;
  • bepaalde revalidatiecentra. Als gevolg van de zesde staatshervorming valt een groot deel van de revalidatiecentra immers niet meer onder de federale bevoegdheid.

 

Inwerkingtreding in fasen

Wat moet de werkgever doen?

Het nieuwe loonmodel en de nieuwe functieclassificatie treden in werking op 1 januari 2018, maar als werkgever heeft u de tijd tot 30 april 2018 om aan al uw werknemers een nieuwe functie toe te kennen.  Deze functies zijn terug te vinden in de cao van 28 september 2016.

 

Wat moeten de werknemers doen?

De werknemers, die reeds in dienst zijn voor 1 mei 2018 hebben op hun beurt de tijd tot 30 juni 2018 om te kiezen tussen het behouden van het bestaande loonbarema of het gebruiken van het nieuwe IFIC loonmodel. Het IFIC barema is een doelbarema dat bereikt zal worden in verschillende fasen, waarvan de eerste fase start op 1 januari 2018.

 

Aangezien de werknemers tot eind juni de tijd hebben om hun keuze te maken, zal dit nieuwe barema pas effectief worden toegekend vanaf 1 juli 2018. Opgelet, eens gekozen voor het nieuwe barema blijft men voor altijd in het nieuwe barema.

 

Voor de werknemers die in dienst komen vanaf 1 mei 2018, geldt wel onmiddellijk het IFIC barema.

 

Voor bijkomende informatie over deze cao’s kan u ook terecht op de website van de VZW IF-IC: https://www.if-ic.org/.

 

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.