Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

PC 331 binnenkort ook bevoegd voor thuisopvang zieke kinderen

 

In het Belgisch Staatsblad van 26 september 2016 verscheen een Koninklijk Besluit dat het bevoegdheidsgebied van PC 331, het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, aanvult met de diensten voor thuisopvang van zieke kinderen.

 

Het Koninklijk Besluit treedt in werking op 6 oktober 2016.

 

Bron: KB van 30 augustus 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 2003 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid ervan (1), BS 26 september 2016.

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.