Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

PC 331 kinderopvang T2B – Vanaf 1 december 2018 aanpassing loon en toekenning van een eindejaarspremie, haard- of standplaatstoelage

Conform de recente nieuwe wetgeving en hogere subsidiëring zijn er enkele wijzigingen voorzien binnen PC 331 Vlaamse kinderopvang trap 2B vanaf 1 december 2018.

Voor werkgevers trap 2B wijzigt het volgende vanaf 1 december 2018:

  • Verhoging van de lonen van het specifiek gewaarborgd minimummaandloon;
  • Invoering van haard of standplaatsvergoeding;
  • Verplichte toekenning van een (gedeeltelijke) eindejaarspremie.

Vanaf 1 december 2018 is de functieclassificatie van het PC 305.02 (nu PC 330.04) ook niet langer van toepassing, maar wordt dezelfde functieclassificatie gebruikt zoals die geldt voor de kinderopvang subsidietrap 2a. Ook de berekening van de anciënniteit wordt nog eens verduidelijkt.

Zoals het hoort, dienen wij die aanpassingen eigenlijk al door te voeren vanaf 1 december 2018. Echter was er tot op heden nog redelijk wat onduidelijkheid rond deze nieuwigheden waardoor het mogelijk is dat we pas in januari 2019 de nieuwigheden zullen kunnen toepassen (retroactief vanaf 1 december 2018).

De klanten die vallen onder trap 2B zijn hierover reeds per mail verwittigd en kunnen zich altijd wenden tot hun dossierbeheerder.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.