Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Planbureau maakt nieuwe prognoses van de spilindex bekend

Door de hoge inflatie werd de spilindex dit jaar al diverse malen overschreden.

 

Het Federaal Planbureau voorspelt een nieuwe overschrijding van de spilindex in oktober 2022. Hierdoor zouden de sociale uitkeringen in november 2022 en de wedden van het overheidspersoneel in december 2022 met 2% worden aangepast.

De volgende spilindex zou bereikt worden in december 2022 waardoor diverse sociale uitkeringen in januari 2023 met 2% zullen worden opgetrokken. In februari 2023 zouden de wedden van het overheidspersoneel met 2% worden aangepast.

De daaropvolgende overschrijdingen van de spilindex worden voorzien in februari 2023 en juli 2023.

Elke eerste dinsdag van de maand past het Planbureau zijn vooruitzichten aan.

Bron: www.plan.be

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.