Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Positief advies NAR over hogere geschenken zonder RSZ-bijdragen

Minister Maggie De Block heeft eind 2017 aan de Nationale Arbeidsraad (NAR) advies gevraagd over de mogelijkheid tot verhoging van de geschenken die een werkgever in bepaalde omstandigheden vrij van RSZ-bijdragen kan toekennen aan zijn werknemers. De bedoeling hiervan is de bedragen van de geschenken die een werkgever kan toekennen ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis of nieuwjaar, een eervolle onderscheiding, een pensionering of een huwelijk te verhogen. Op 21 februari 2018 heeft de NAR hierover een positief advies uitgebracht.

  1. Geschenken voor Sinterklaas, Kerstmis of nieuwjaar

Werkgevers kunnen hun werknemers vrijgestelde geschenken in natura, in geld of in de vorm van geschenkcheques geven ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis of nieuwjaar voor een bedrag van maximum 35 EUR per werknemer, eventueel te verhogen met 35 EUR per kind ten laste. Deze grenzen zullen verhoogd worden naar 40 EUR per werknemer, eventueel te verhogen met 40 EUR per kind ten laste.

2. Huwelijk of wettelijke samenwoning

Ter gelegenheid van een huwelijk of het afleggen van een verklaring van wettelijke samenwoning kan er door de werkgever een geschenk van 200 EUR toegekend worden aan de werknemer. Dit bedrag zal verhoogd worden tot 245 EUR.

3. Pensionering

Ter gelegenheid van een pensionering kunnen werkgevers ook geschenken of geschenkcheques toekennen voor een bedrag van 35 EUR per dienstjaar met een minimum van 105 EUR en een maximum van 875 EUR. In de nieuwe regeling worden deze bedragen verhoogd tot 40 EUR per dienstjaar met een minimum van 120 EUR en een maximum van 1.000 EUR.

4. Eervolle onderscheiding

Wanneer een werknemer een officiële of burgerlijke onderscheiding ontvangt buiten de onderneming, bijvoorbeeld een ereteken, laureaat van de arbeid, enz.… dan kan de werkgever hiervoor aan de werknemer een geschenk toekennen. Het maximumbedrag dat hiervoor aan de werknemer toegekend kan worden, zal verhoogd worden van 105 EUR naar 120 EUR per werknemer per jaar.

5. Vakbondspremie

In bepaalde sectoren kunnen werknemers die aangesloten zijn bij een vakorganisatie hiervoor een vakbondspremie krijgen via de vakbond. De NAR adviseert om ook dit bedrag mee te verhogen van 135 EUR naar 145 EUR.

De Nationale Arbeidsraad ondersteunt in het advies tenslotte ook de vraag van de minister naar een fiscale harmonisering. Deze aanpassingen moeten wel nog officieel bevestigd worden in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Advies nr. 2.077 van de NAR van 21 februari 2018 – Verhoging van de bedragen van geschenken die zijn vrijgesteld van sociale bijdragen.

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.