Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Pretracing door werkgevers

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, worden werkgevers uit bepaalde sectoren verplicht om aan pretracing te doen.

Over welke sectoren gaat het?

 • Bouw 
 • Schoonmaak
 • Land- en tuinbouw 
 • Vleesverwerking 

Werkgevers in deze sectoren werken regelmatig samen met werknemers die gevestigd zijn in het buitenland.

Wat houdt de pretracing in?

Allereerst moet u als werkgever erop toezien dat werknemers die wonen of verblijven in het buitenland het passenger locator form hebben ingevuld alvorens die werknemer de werkzaamheden aanvangt. Het online formulier moet binnen de 48 uur voor aankomst in België worden ingevuld.

Daarnaast moeten werkgevers een lijst bijhouden van hun werknemers die in het buitenland wonen of verblijven. Die lijst moet een aantal gegevens bevatten:

 • Identificatiegegevens
 • Naam en voornamen
 • Geboortedatum
 • Rijksregisternummer of bis-nummer
 • Verblijfplaats tijdens de werkzaamheden
 • Telefoonnummer waarop de werknemer of zelfstandige kan worden gecontacteerd
 • Indien van toepassing: de personen waarmee de werknemer of zelfstandige samenwerkt

De werkgever moet deze lijst ter beschikking houden van controle- en veiligheidsdiensten.

Op de 15de dag na het beëindigen van de samenwerking moet deze lijst vernietigd worden.

Voor meer informatie:

https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/infos/news.htm#news-dimona

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.