Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Referentie-CO2-uitstoot van bedrijfswagens voor 2018 is gepubliceerd

Wanneer een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt aan zijn werknemer die deze wagen ook mag gebruiken voor privédoeleinden, dan ontstaat er een belastbaar voordeel van alle aard (VAA) in hoofde van de werknemer. Sinds 1 januari 2012 wordt het fiscaal voordeel van alle aard van bedrijfswagens forfaitair bepaald aan de hand van de volgende formule:

 

[ ((cataloguswaarde x correctiecoëfficiënt) x 6/7) x CO2-coëfficiënt ] =

belastbaar voordeel in natura bedrijfswagen op jaarbasis

 

In de berekening van het voordeel van alle aard is de CO2-coëfficiënt een belangrijke factor. Deze coëfficiënt wordt jaarlijks herzien op basis van de globale evolutie van de CO2-uitstoot van het nationale bedrijfswagenpark.

 

De basis-CO2-coëfficiënt bedraagt 5,5% voor de referentie-CO2-uitstoot.

 

Voor inkomstenjaar 2017 was de referentie-CO2-uitstoot 87 gr/km voor voertuigen met een dieselmotor en 105 gr/km voor voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor.

 

Als de effectieve CO2-uitstoot van de bedrijfswagen hoger ligt dan de referentie-uitstoot, dan wordt de coëfficiënt verhoogd met 0,1% per CO2-gram boven deze referentie-uitstoot, met een maximum van 18%. Ligt de CO2-uitstoot van de bedrijfswagen lager dan de referentie-uitstoot, dan wordt de coëfficiënt verminderd met 0,1% per CO2-gram onder de referentie-uitstoot, met een minimum van 4%.

 

Vanaf inkomstenjaar 2014 bepaalt de Koning jaarlijks de referentie-CO2-uitstoot in functie van de gemiddelde CO2-uitstoot over een periode van 12 opeenvolgende maanden die eindigt op 30 september van het jaar voorafgaand aan het belastbaar tijdperk.

 

De referentie-CO2-uitstoot voor inkomstenjaar 2018 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 december 2017.

 

De referentie-CO2-uitstoot voor 2018 bedraagt 86 gr/km voor voertuigen met een dieselmotor en 105 gr/km voor voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor. Door een daling van de referentie-CO2-uitstoot voor voertuigen met een dieselmotor zal het voordeel alle aard voor deze voertuigen bijgevolg stijgen. Voor voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor is er geen wijziging ten opzichte van 2017.

 

Het nieuwe KB is van toepassing op de vanaf 1 januari 2018 toegekende voordelen van alle aard.

 

Het minimumbedrag van het belastbaar voordeel van alle aard van bedrijfswagens voor 2018 moet wel nog in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden. Voor 2017 was dit minimumvoordeel vastgesteld op € 1.280.

 

Bron: KB van 13 december 2017 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig (1), B.S. 19 december 2017.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.