Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Responsabiliseringsbijdrage in het kader van arbeidsongeschiktheid - langdurig zieken

Ter vervanging van de verlenging van de periode gewaarborgd loon tot 2 maand, zijn de kabinetten bezig een nieuwe responsabiliseringsbijdrage uit te werken om de werkgevers te wijzen op de kosten voor een langdurig zieke. De bijdrage zal echter nog niet verschuldigd zijn vanaf januari 2017 omdat er nog te veel onduidelijkheden zijn. Men verwacht dat de werkgever meer inspanningen zal doen om een zieke werknemer te herintegreren.

 

Toepassingsgebied (onder voorbehoud)

  • Private sector
  • Contractuelen van de openbare sector  de lokale overheden inbegrepen
  • Uitsluitingen :
    • KMO met minder dan 20 werknemers (ter discussie)
    • Werknemers vanaf 55 jaar (ter discussie)
    • De zieken met een chronische ziekte vanaf het ogenblik dat hun ziekte als chronisch werd erkend

 

Principes (onder voorbehoud)

De bijdrage zou enkel voor de eerste 6 maand geïnd worden - uit ervaring weet men dat het belangrijk is om in de eerste zes maanden een zieke te herintegreren, nadien wordt het moeilijker. Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat de eerste dag ziekte in Dmfa moet worden meegedeeld.

Het bedrag zou bepaald worden aan de hand van volgende formule: 10% x 50,97 euro x aangegeven ziektedagen.

 

Wordt vervolgd…

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.