Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Solidariteitsbijdrage voor bedrijfswagens: bedragen vanaf 1 januari 2019

Wanneer u aan één van uw werknemers een bedrijfswagen ter beschikking stelt en hij deze ook voor privédoeleinden mag gebruiken, dan zal u hiervoor een solidariteitsbijdrage moeten betalen aan de RSZ.

De solidariteitsbijdrage is afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig, maar ook van het type brandstof. De berekeningsformule wordt elk jaar op 1 januari geïndexeerd op basis van het gezondheidsindexcijfer van de maand september.

Vanaf 1 januari 2019 zal het bedrag van de solidariteitsbijdrage als volgt worden berekend:

Benzinevoertuigen:         [( CO2-uitstoot x 9) – 768] : 12 x 1,2950
Dieselvoertuigen:       [( CO2-uitstoot x 9) – 600] : 12 x 1,2950
LPG-voertuigen:    [( CO2-uitstoot x 9) – 990] : 12 x 1,2950

De minimumbijdrage per maand ligt vanaf 1 januari 2019 vast op € 26,97. De bijdrage voor de elektrisch aangedreven voertuigen bedraagt eveneens € 26,97 per maand.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.