Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Solidariteitsbijdrage voor bedrijfswagens: nieuwe bedragen vanaf 1 januari 2017

 

Wanneer werknemers hun bedrijfswagen ook voor privéverplaatsingen mogen gebruiken, zal de werkgever hiervoor een solidariteitsbijdrage moeten betalen aan de RSZ.

 

De solidariteitsbijdrage is afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig, maar ook van het type brandstof. De berekeningsformule wordt elk jaar op 1 januari geïndexeerd op basis van het gezondheidsindexcijfer van de maand september.

 

Vanaf 1 januari 2017 zal het bedrag van de solidariteitsbijdrage als volgt worden berekend:

 

  • Benzinevoertuigen:                 [( CO2-uitstoot x 9) – 768] : 12 x 142,46/114,08

 

  • Dieselvoertuigen:                    [( CO2-uitstoot x 9) – 600] : 12 x 142,46/114,08

 

  • LPG-voertuigen:                      [( CO2-uitstoot x 9) – 990] : 12 x 142,46/114,08

 

De minimumbijdrage per maand ligt vanaf 1 januari 2017 vast op 26,01 EUR. De bijdrage voor de elektrisch aangedreven voertuigen bedraagt eveneens 26,01 EUR per maand.

 

Voor voertuigen waarvan de CO2-uitstoot niet gekend is, wordt de CO2-uitstoot bepaald op 182 gr/km voor benzinevoertuigen en op 165 gr/km voor dieselvoertuigen. Dit brengt vanaf 1 januari 2017 een solidariteitsbijdrage van 90,54 EUR met zich mee voor de benzinevoertuigen en van 92,10 EUR voor de dieselvoertuigen.

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.